Organisation

Generaldirektörens stab

Uppdaterad: 1 november 2016

Lennart Båge är vikarierande generaldirektör sedan den 1 november 2016. 

Generaldirektören (GD) är chef för myndigheten och sköter den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. GD ansvarar inför styrelsen. Till sitt stöd har GD en stab vars huvuduppdrag är att ansvara för den övergripande samordningen av myndighetens verksamhet och utgöra strategiskt stöd till verksledningen.

Generaldirektörens stab har ansvar för övergripande samordning av myndighetens verksamhet och ger stöd i det dagliga arbetet till GD och överdirektören. Staben ansvarar även för den övergripande samordningen av Sidas dialog med Utrikesdepartementet, chefscontrollerfunktionen, myndighetens fristående korruptionsutredningsfunktion och myndighetens whistle-blowing funktion samt säkerställer en betryggande intern styrning och kontroll.

 

Lennart Båge
lennart.bage@sida.se

Lennart Båge är vikarierande generaldirektör från den 1 november 2016.

 

Marie Ottosson
marie.ottosson@sida.se

Marie Ottosson är tillförordnad överdirektör. Som överdirektör är hon en del av myndighetsledningen och även ställföreträdande generaldirektör. 

 

Joachim Beijmo
joachim.beijmo@sida.se

Joachim Beijmo är chef för generaldirektörens stab.  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän