Organisation

Generaldirektörens stab

Publicerad: 1 januari 2011 Uppdaterad: 18 augusti 2016

Charlotte Petri Gornitzka är generaldirektör (GD) för Sida. Marie Ottosson är  tf. överdirektör (ÖD) och tillika ställföreträdande generaldirektör. Till sitt stöd har de en stab vars huvuduppdrag är att ansvara för den övergripande samordningen av myndighetens verksamhet och utgöra strategiskt stöd till verksledningen.

Generaldirektörens stab har ansvar för övergripande samordning av myndighetens verksamhet och ger stöd i det dagliga arbetet för GD och ÖD. Staben ansvarar även för den övergripande samordningen av Sidas dialog med Utrikesdepartementet, chefscontrollerfunktionen, myndighetens fristående korruptionsutredningsfunktion och myndighetens whistle-blowing funktion samt säkerställer en betryggande intern styrning och kontroll.

Charlotte Petri Gornitzka

Charlotte Petri Gornitzka
charlotte.petri.gornitzka@sida.se

Charlotte Petri Gornitzka är generaldirektör för Sida. Generaldirektören är chef för myndigheten och sköter den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Generaldirektören ansvarar inför styrelsen.

 

Marie Ottosson
marie.ottosson@sida.se

Marie Ottosson är Sidas tillförordnade överdirektör. Som överdirektör är hon en del av myndighetsledningen och även ställföreträdande generaldirektör.

 

Joachim Beijmo
joachim.beijmo@sida.se

Joachim Beijmo är chef för generaldirektörens stab.  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän