Organisation

Avdelningen för verksamhetsutveckling

Publicerad: 1 januari 2011 Uppdaterad: 23 januari 2017

Avdelningen ansvarar för Sidas arbetsmetoder - det vill säga processer för att hantera insatser inklusive uppföljning och utvärdering. I uppdraget ingår också myndighetens IT-stöd.

Att förvalta och samordna våra huvudprocesser inom beredning, genomförande och uppföljning av samarbets- och andra strategier är avdelningens ansvar.  Avdelningen har även ett samordningsansvar för att Sida genomför arbetet med biståndseffektivitet samt antikorruptionsarbetet.

 Avdelningsledning

Avdelningschef 

Jenni Wigholm, tf

jenni.wigholm@sida.se


Enheter

IT-enheten

IT-chef

Patricio León, tf

patricio.leon@sida.se

Enheten för planering,
uppföljning och utvärdering

Enhetschef

Joakim Molander

joakim.molander@sida.se

Enheten för insatshanteringsprocessen

Enhetschef

Karin Sverkén

karin.sverken@sida.se

Enheten för Metodsamordning 

Enhetschef

Vakant


Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän