Organisation

Avdelningen för partnerskap och innovation

Publicerad: 1 januari 2011 Uppdaterad: 20 februari 2017

Avdelningen samarbetar på global nivå med civila samhället, näringslivet, forskning och myndigheter. I uppdraget ingår även utveckling av innovativa bistånds- och finansieringsformer.

Genom globala insatser genomför avdelningen regeringens strategier för stöd till forskning, civilsamhälle, kapacitetsutveckling och utbyten. Uppdraget innefattar även att utveckla metoder och kunskap för innovativa bistånds- och finansieringsformer.

Avdelningen ansvarar för planering och uppföljning av Sidas garantiram om 10 miljarder kronor med syfte att integrera garantier som effektiva finansieringsalternativ i genomförandet i hela utvecklingssamarbetet. Avdelning samordnar även Sidas myndighetssamarbete, samarbetet med forskarsamhället, näringslivet och civilsamhället.

  Avdelningschef

 

Lena Ingelstam

lena.ingelstam@sida.se


Enheter

Enheten för stöd till det civila samhället

Enhetschef

Charlotta Norrby

charlotta.norrby@sida.se

Enheten för kapacitetsutveckling

Enhetschef

Karin Metell Cueva

karin.metell@sida.se

Sida Partnership Forum, Härnösand

Enhetschef

Maria Melbing

maria.melbing@sida.se

Enheten för lån och garantier

Enhetschef

Magnus Cedergren

magnus.cedergren@sida.se

Enheten för forskningsamarbete

Enhetschef

AnnaMaria Oltorp

annamaria.oltorp@sida.se


Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän