Organisation

Avdelningen för juridik och upphandling

Publicerad: 1 mars 2012 Uppdaterad: 29 januari 2015

Avdelningen för juridik och upphandling har till uppgift att säkerställa intern styrning och kontroll i verksamheten.

Avdelningen ger råd och stöd inom juridik och upphandling, samordnar Sidas interna regelverk samt genomför upphandlingar. Avdelningen ansvarar även för intern service kopplat till fastigheter, säkerhet och arbetsmiljö. 

 Avdelningschef

 

Vakant


Enhet

Enheten för juridik och Tf chefsjurist

Lotta Hakelius

lotta.hakelius@sida.se

Enheten för upphandling och intern service
  

Louise Thorfinn

louise.thorfinn@sida.se


Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän