Organisation

Avdelningen för juridik och upphandling

Publicerad: 1 mars 2012 Uppdaterad: 29 januari 2015

Avdelningen för juridik och upphandling har till uppgift att säkerställa intern styrning och kontroll i verksamheten.

Avdelningen ger råd och stöd inom juridik och upphandling, samordnar Sidas interna regelverk samt genomför upphandlingar. Avdelningen ansvarar även för intern service kopplat till fastigheter, säkerhet och arbetsmiljö. Chefen för Avdelningen för juridik och upphandling är tillika Sidas chefsjurist.

 Avdelningschef

 

Ola Andersson

ola.andersson@sida.se


Enhet

Enheten för upphandling och intern service
  

Tf Enhetschef
Carina Asp

carina.asp@sida.se


Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän