Organisation

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd

Publicerad: 1 januari 2011 Uppdaterad: 12 januari 2017

Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) har till uppdrag att genomföra tematiska/globala strategier, bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys, samt bidra till Sidas expertstöd till regeringen, inklusive multilateralt samarbete.

Avdelningen bidrar till organisationens fördjupade analys av resultat, ansvarar för policyimplementering, genomför löpande omvärldsbevakning samt har en särskild roll i att underlätta kommunikation och kunskapsutbyte.

Avdelningen handlägger Sidas stöd inom ämnesstrategiskt viktiga områden med svenska och internationella organisationer på den globala arenan och stöd  för särskilda insatser inom demokratisering och yttrandefrihet på global, regional och lokal nivå. Stöden ska komplettera Sidas stöd på bilateral och regional nivå för att maximera Sveriges påverkan på internationell policy så att den blir så effektiv som möjligt för fattigdomsbekämpning. Avdelningen ansvarar också för svenskt deltagande i EU och OSSE:s valobservationer.

  Avdelningsledning

 Avdelningschef

Hans Magnusson, tf.

hans.magnusson@sida.se

Enheter

Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter

Enhetschef

Christine Johansson

christine.johansson@sida.se

Enheten för tematiskt stöd

Enhetschef

Lisa Fredriksson

lisa.fredriksson@sida.se

Enheten för multilateral samordning

Enhetschef

Anders Rönquist

anders.ronquist@sida.se

Enheten för global social
utveckling

Enhetschef tf.

Rebecka Orrenius Alffram

rebecka.alffram@sida.se

Enheten för global ekonomi och miljö

Enhetschef

Kerstin Jonsson Cissé

kerstin.jonsson.cisse@sida.se


Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän