Organisation

Avdelningen för ekonomi och administration

Publicerad: 1 mars 2012 Uppdaterad: 10 november 2016

Avdelningen för Ekonomi och Administration (EKOADM) är en intern stödavdelning för hela Sidas verksamhet och består av tre enheter och en stab.

Avdelningen ansvarar bland annat för Sidas verksamhetsstyrning (verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, budgetering och prognostisering samt resultat- och riskuppföljning). Den ansvarar även för Sidas årsredovisning och budgetunderlag, ekonomiadministration, löner, statistik, arkiv samt inspektionsverksamhet.

Enheten DAR arbetar främst med dokument- och arkivhantering samt löneadministration. ANALYS- och REDO-enheterna arbetar med Sidas verksamhetsplanering och uppföljning, årsredovisning, budgetunderlag, prognoser, löpande redovisning och betalningar. De hanterar även biståndsstatistik, bidragsutbetalningar för regeringskansliets räkning, liksom stöd till biståndsredovisning och inspektionsverksamhet på Sveriges ambassader.

Chefen för Avdelningen för ekonomi och administration är tillika Sidas ekonomichef.

Avdelningsledning

Avdelningschef

 

Ann-Charlotte Zackrisson
ann-charlotte.zackrisson@sida.se


Enheter

Enheten för redovisning och finans (REDO)
Enhetschef
Marie Nordlund
marie.nordlund@sida.se
Enheten för analys och verksamhetsstyrning (ANALYS)
Enhetschef
Malin Perhult 
malin.perhult@sida.se
Enheten för dokument, administration och resurs (DAR) Enhetschef
Thomas Küchen
thomas.kuchen@sida.se


Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän