Organisation

Avdelningen för Europa och Latinamerika

Publicerad: 1 januari 2011 Uppdaterad: 23 januari 2017

Avdelningen ansvarar för EU-integration och reformsamarbete i Östeuropa, Turkiet och på västra Balkan. Arbetet i Latinamerika innefattar att stödja processerna för fredsbyggande, säkerhet och fattigdomsbekämpning i Bolivia, Colombia och Guatemala.

Det Selektiva Samarbetet, som innebar ansvar för utvecklingssamarbetet med Botswana, Namibia och Sydafrika i Afrika samt Indien, Indonesien, Kina och Vietnam i Asien, fasades ut i december 2013. Verksamheten följdes upp och stängdes ner 2014. 

 Avdelningsledning

Avdelningschef

Elsa Håstad

elsa.hastad@sida.se

Biträdande avdelningschef 

Christina Hartler

christina.hartler@sida.se


Enheter

Enheten för demokrati, mänskliga rättigheter, Västra Balkan, Turkiet, Latinamerika

Enhetschef

Torgny Svenungsson

torgny.svenungsson@sida.se

Enheten för miljö, marknad och Östeuropa

Enhetschef

Mirja Peterson

mirja.peterson@sida.se


Kontaktpersoner för länder

Albanien

Chef för reformsamarbetet med Albanien

Birgitta Jansson

birgitta.jansson@gov.se

Bolivia

Chef för utvecklingssamarbetet med Bolivia

Carolina Wennerholm

carolina.wennerholm@gov.se

Bosnien-Hercegovina

Chef för reformsamarbetet med Bosnien-Hercegovina

Marie Bergström

Marie.Bergstrom@gov.se

Colombia

Chef för utvecklingssamarbetet med Colombia

Annika Otterstedt

annika.otterstedt@gov.se

Georgien

Chef för reformsamarbetet med Georgien

Molly Lien

molly.lien@gov.se

Guatemala

Chef för utvecklingssamarbetet med Guatemala

Martin Hessel

martin.hessel@gov.se

Kosovo

Chef för reformsamarbetet med Kosovo

Göran Paulsson

Goran.Paulsson@gov.se

Moldavien

Chef för utvecklingssamarbetet med Moldavien

Adam Amberg

adam.amberg@gov.se

Ryssland

Samordnare för utvecklingssamarbetet med Ryssland

Gunilla Davidsson

gunilla.davidsson@gov.se

Serbien

Chef för reformsamarbetet med Serbien

Ola Andersson

ola.andersson@gov.se

Turkiet

Chef för reformsamarbetet med Turkiet

Tomas Bergenholtz 

tomas.bergenholtz@gov.se

Ukraina

Chef för reformsamarbetet med Ukraina

Henrik Huitfeldt

henrik.huitfeldt@gov.se


Kontakt

Medarbetare i Sverige nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän