Exteriör Sidas huvudkontor på Valhallavägen i Stockholm.

Sidas huvudkontor på Valhallavägen i Stockholm.

Foto: Helena Landstedt

Organisation

Vår organisation

Publicerad: 1 januari 2011 Uppdaterad: 1 juni 2016

Sidas huvudkontor ligger på Valhallavägen i Stockholm, men personal finns också stationerad ute i samarbetsländerna. Dessutom har vi verksamhet lokaliserad till Härnösand och till Gotland. Sida är organiserat i tio avdelningar.

Från den 1 mars, 2012  består myndigheten av tio avdelningar,  internrevision och generaldirektörens stab. Fem avdelningar arbetar med insatshantering och fem arbetar med stöd och styrning. En stor andel av insatshanteringen är delegerad till utlandsmyndigheter.

Marie Ottosson är vikarierande generaldirektör på Sida under oktober 2016Lennart Båge tillträder som vikarierande generaldirektör i november 2016. 

Antalet anställda per 1 juni, 2016 är totalt 782 personer, varav cirka 156 personer arbetar på utlandsmyndigheter. Omkring 65 procent av de anställda är kvinnor.

Sida leds av en styrelse  med fullt ansvar.

 Organigram 2016 Svenska

Klicka för att se bilden i eget fönster och större format. 

Presentation av avdelningarna 

GD/ÖD och generaldirektörens sekretariat
HR-avdelningen
Avdelningen för juridik och upphandling
Avdelningen för ekonomi och administration
Kommunikationsavdelningen
Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd
Avdelningen för verksamhetsutveckling
Avdelningen för Europa och Latinamerika
Avdelningen för Asien, Nordafrika och humanitärt bistånd
Avdelningen för Afrika
Avdelningen för partnerskap och innovation

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän