Mia Olsson SARC i Uganda.
Foto: privat

Mia Olsson SARC i Uganda. Foto: privat

Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC)

Stöttar Uganda med återuppbyggnad

Publicerad: den 15 oktober 2012

Uppdaterad: den 22 oktober 2012

Mia Olsson är Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC) på FN i Uganda, där återuppbyggnaden efter den 20-åriga konflikten i norr kräver att alla FN-organ samarbetar.

Varför sökte du en tjänst inom FN?

– Jag har länge varit engagerad i multilaterala frågor och jag ville bidra till att skapa ett mer slagkraftigt FN genom reformarbete i fält. Personligen är det viktigt för mig att jobba med organisationer som har en tydlig värdegrund, och det har ju FN genom FN-stadgan.

Vilken är din arbetsuppgift?

– Jag är enhetschef för UN Resident Coordinator’s Office. Det är en stödfunktion för att FN-chefen i Uganda så effektivt som möjligt ska kunna leda det 20-tal FN-organisationer som arbetar i landet. Jag leder vårt team på åtta anställda och koordinerar våra aktiviteter och fältkontor. Chefsgruppen för FN-organen i Uganda träffas regelbundet och jag förbereder och följer upp beslut, och har kontakt med regering och samarbetspartners.

Kan du ge ett konkret exempel på hur FN:s reformarbete* kan gagna människor i Uganda?

– Vi har ett fredsbyggande program där åtta FN-organ jobbar tillsammans. Syftet är att stötta regeringens strategi för återuppbyggnad av norra Uganda som haft konflikt i 20 år och där utvecklingsindikatorerna ligger långt efter resten av landet. Vi tar bland annat tag i rättsfrågor efter konflikten och hjälper människor att återvända, starta ett nytt liv och hitta en inkomst. FN-organen kompletterar varandra med kompetens inom olika frågor. Genom att samordna insatserna har vi kunnat nå fler med bättre service.

Vilket är ditt starkaste minne från tiden som SARC?

– 2010 jobbade vi väldigt intensivt med valet i Burundi, där jag började min SARC-tjänst. Det var en spänd period med ett stort antal granatattacker men trots försök att sabotera den demokratiska processen blev valdeltagandet väldigt högt och valdagen gick lugnt till. Det skickade ett meddelande till den politiska eliten att folket ville ha fred och demokrati efter en lång tid av konflikter. Jag minns det också som ett gott exempel på hur starkt FN är när de olika FN-organen samlas kring gemensamma mål.

Vad vill du jobba med i framtiden?

– Jag har blivit medveten om vilka delar av FN-systemet jag tycker är relevanta och där jag tror att jag kan göra skillnad. Fredsbyggande, konflikthantering och humanitära insatser är områden jag gärna vill fortsatta arbeta med. Trots alla frustrationer med att få ihop en stor, komplex och ibland långsam organisation tycker jag fortfarande att FN är en fantastisk arbetsplats. Och jag har träffat tillräckligt många inspirerande ledare för att tänka att om de har sitt engagemang kvar efter så många år så går det att vara en eldsjäl inom systemet.

Period: september 2009 – mars 2012

* FN-reformen handlar bland annat om att alla FN-organ som finns på plats i ett land ska samarbeta mer, under parollen "One UN". Genom att skapa ett gemensamt utvecklingsprogram, med en gemensam budget och ledare kan de åstadkomma mer med mindre resurser.

Sidansvarig:

 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.