Louise Croneborg, vattenexpert på Världsbankens Afrikaenhet i Washington DC.
Foto: privat

Louise Croneborg, vattenexpert på Världsbankens Afrikaenhet i Washington DC. Foto: privat

junior professional officer

Högt tempo och resultatfokuserat

Publicerad: den 22 oktober 2012

Uppdaterad: den 22 oktober 2012

Louise Croneborg började som JPO (Junior Professional Officer) men är i dag anställd som vattenexpert på Världsbankens Afrika-enhet i Washington D.C.

Varför sökte du en tjänst på Världsbanken?

– Jag ville jobba med konkreta vattenprojekt i södra Afrika vilket ingick i den här JPO-tjänsten. Jag var också lockad av den internationella miljön. Det är en otrolig mötesplats av kulturer och arbetsnormer och det blir väldigt kreativt.

 Hur är Världsbanken som arbetsgivare?

– Det är en dynamisk arbetsgivare med tillgång till mycket ny forskning och debatt. Det är också en väldigt krävande arbetsgivare och jag har aldrig varit med om så höga förväntningar på personalen. Man ska jobba snabbt, hårt och resultatfokuserat. Det är ett annat tempo helt enkelt men det är inte nödvändigtvis negativt.

Vilken är din arbetsuppgift? 

– Vi stöttar regeringar med tekniskt stöd och expertis kring hantering av vattenresurser, till exempel vattenförsörjning till städer och vattenkraft, internationellt samarbete kring delade vattendrag och informationssystem för övervakning av vattenflöden. Dessutom kräver stora projekt som genomförs med lån eller bidrag mycket administrativt arbete.

– Jag jobbar bland annat med ett projekt i Moçambiques huvudstad Maputo där man inte har tillräckligt med vatten för människor eller industrier. Vi ska hjälpa till att restaurera en gammal damm som inte blev färdigbyggd under inbördeskriget 1977-1992, och på så sätt öka vattenmängden i Maputo med nästan 30 procent.

På vilket sätt har du fått användning av din yrkeserfarenhet?

– Jag har tidigare jobbat internationellt med vattenfrågor men också för enskilda organisationer i Sverige. Att kunna hantera en internationell miljö är en viktig erfarenhet och att ha jobbat i Sverige är också viktigt för att förstå hur JPO-tjänsten hänger samman med Sidas och regeringens målsättningar.

Vilket är ditt starkaste minne från tiden som JPO?

– En stark upplevelse var när jag kom till Maputo i Moçambique och vi körde genom en rondell där det fanns ett dike fullt med sopor. En pappa med sitt lilla barn skulle precis tvätta sig i det där vattnet. För mig symboliserar det hur stora utmaningarna är – att majoriteten av människor i världen tvingas leva under mycket svåra förhållanden. Jag kommer aldrig att glömma den bilden.

Varför är hantering av världens vattenresurser en viktig fråga?

– Att ge folk tillgång till dricksvatten ligger till grund för så mycket vad gäller minskad barnadödlighet och bättre hälsa. Men vatten ger också möjlighet till ekonomisk utveckling genom jordbruk och industrier. Bara sju procent av Afrikas åkermark har till exempel bevattningssystem för både småskaligt och mer avancerat jordbruk. Kan man lösa den biten kan man bidra mycket till matproduktionen.

Period: maj 2009 – maj 2012

Sidansvarig:

 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.