Våra länder och regioner
[Unknown]

Här arbetar vi

På landsidorna kan du läsa mer om vad vi gör i varje enskilt land. Där finns också exempel på konkreta program och resultat. Vilka länder som vi ska samarbeta med är politiska beslut som fattas av Sveriges regering.

Sidas utvärderingar
Foto: -

Så arbetar vi

Sida accepterar aldrig korruption och agerar alltid vid misstankar. Vi utvärderar insatserna, lär av resultaten och arbetar för att skapa största möjliga insyn i verksamheten.

Biståndets resultat
I Guatemala har Sida-stödda mikrolåg hjälpt 40,000 kvinnor ur extrem fattigdom.
Foto: Anders Gunnartz

Systematisk uppföljning och återrapportering

Att göra skillnad och åstadkomma resultat är fokus i alla insatser. Resultaten följs upp och rapporteras på olika nivåer.

Våra ämnesområden
Afghanska flickor utbildas i skola i Mazar e Sharif.
Foto: Bo Lambert

Viktiga områden för utveckling

För att kunna genomföra vårt uppdrag med det svenska biståndet på ett effektivt och strategiskt sätt arbetar vi med fem särskilt viktiga ämnesområden.

Exteriör Sidas huvudkontor på Valhallavägen i Stockholm.
Foto: Helena Landstedt

Vår organisation

Sida är en myndighet under Utrikesdepartementet och förvaltar cirka hälften av den svenska biståndsbudgeten. Vi har kontor i Stockholm och på många ambassader i de länder där vi är verksamma.

Program och projekt
[Unknown]

Exempel på vad vi gör

Här kan du läsa om olika slags biståndsprojekt som vi stödjer. Ibland är det i direkt samarbete med ett land, andra gånger tillsammans med en organisation i det civila samhället eller med en FN-organisation.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.