Virungabergen på gränsen mellan Rwanda och DR Kongo.
Foto: Johan Bergqvist

Vy över Virungabergen mellan Rwanda och DR Kongo - två länder som får bistånd från EU. Foto: Johan Bergqvist

Nyhet

EUs invånare visar fortsatt brett stöd för utvecklingsbistånd

Publicerad: den 16 oktober 2012

Uppdaterad: den 16 oktober 2012

Trots ekonomisk kris i EU är européerna fortsatt solidariska med fattiga länder. Hela 85% anser att EU ska fortsätta sitt bistånd och så många som 61% att det ska öka. Dessa uppgifter står att finna i årets upplaga av Eurobarometern som Europe Aid låter ta fram.

Tillsammans står EU för mer än hälften av allt bistånd i världen. Det förvaltas av EU-kommissionens byrå för samarbete, EuropeAid. Varje år låter man göra en opinionsundersökning i EUs medlemsstater kring medborgarnas inställning till utvecklingsbistånd - den så kallade Eurobarometerundersökningen. Årets undersökning presenteras nu i Bryssel på Europeiska Utvecklingsdagarna. Rapporten visar på ett fortsatt starkt stöd för europeisk solidaritet med låginskomstländer.

Av rapporten fram går att man särskilt vill att hjälpen riktas mot länder i konflikt eller som drabbats av naturkatastrofer, medan länder med växande ekonomier som exempelvis Brasilien, Indien och Kina inte längre bör få stöd.

På frågan om vilka områden som EUs bistånd bör fokusera på anger man mänskliga rättigheter (34 %), utbildning (33 %) och hälsofrågor (32 %).

Undersökningen visar en skillnad mellan länder i norra och södra Europa vad gäller inställningen till att öka  biståndet. Svenskar, danskar och österrikare ser gärna en ökning, medan det bland bulgarer, slovener och greker finns många som hellre ser en minskning.

Läs mer i pressmeddelandet  från Europeiska Kommissionen och rapporten Solidarity that spans the globe – Europeans and development.

Sidansvarig:

 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.