Årets upplaga av Global Monitoring Report fokuserar på betydelsen av skolor och utbildning i konfliktområden.
Foto: Unesco

Foto: Unesco

nyhet

Jämställdhet i skolan minskar risken för krig och konflikt

Publicerad: den 14 mars 2011

Uppdaterad: den 11 mars 2011

Antalet barn som går i skolan har ökat stadigt i de flesta fattiga länder de senaste årtiondena. Trots detta ligger många länder långt ifrån att uppfylla det internationella målet om utbildning för alla till år 2015.

Länder i väpnad konflikt står inför särskilt tuffa utmaningar visar UNESCOs Global Monitoring Report som diskuterades på ett seminarium på  Sida. Rapporten visar till exempel på en snabb ökning av barn i konfliktdrabbade länder som saknar tillgång till skola; från 37 till 42 procent mellan åren 2007 och 2008.  

-       De flesta konflikter uppstår inom länder och skolor och utbildningssystem drabbas ofta mycket hårt och kan vara en direkt måltavla under en konflikt, sade Pauline Rose, policyanalytiker och redaktör för rapporten. Ett exempel är Afghanistan där antalet skolor som attackerats ökade från 347 till 613 mellan åren 2008 och 2009.

 Ett annat exempel kan hämtas ifrån DR Kongo där den konfliktdrabbade Kivuregionen i landets nordöstra delar visar på betydligt sämre siffror över tillgång till utbildning än övriga regioner. Skillnaderna är också stora mellan flickor och pojkar, där fattiga flickor är de som drabbas hårdast. 

-       Skolan är en samhällsinstitution som ofta utgör en grundtrygghet för barn och är samtidigt en viktig arena för fredsbyggande, sade Sidas Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

 Rapporten avslöjar också att endast 2 procent av allt humanitärt bistånd i världen går till utbildningssektorn, ingen annan sektor får så litet gensvar för sina internationella appeller.  

-       Siffrorna pekar åt fel håll. Här har de internationella givarna ett ansvar, man lovar mer än man kan hålla, sade Charlotte Petri Gornitzka. Sverige och Sida har gått i spetsen för att säkra att rätten till utbildning ska vara en naturlig del i det humanitära arbetet.

 Utrikesråd Johan Borgstam poängterade skolans roll som förmedlare av värderingar och att motverka intolerans och diskriminering som i sin tur kan ge bränsle till en konflikt eller rent av skapa nya konflikter.

-       Vill vi motverka könsbaserat våld så måste jämställdhetsperspektivet vara integrerat från början, sade han.

 Rapporten tar också upp problemet att hela 21 av världens fattigaste länder har militära utgifter som vida överstiger investeringar i sociala sektorer som utbildning.

 -       Om så bara 10 procent av de militära utgifterna lades på skolan skulle 9,5 miljoner fler barn få tillgång till utbildning, påpekade Pauline Rose.

 Rapporten tar också upp flera förslag till förbättring.

 -       Vi måste överbrygga uppdelningen mellan humanitärt bistånd och långsiktig utveckling, förklarade Pauline Rose. Vi måste också satsa på initiativ som vi vet fungerar även i humanitära situationer som till exempel Fast Track Initiative.

 

 

Sidansvarig:

 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.