Nyhet

Burmesiska delegater på Sverigebesök representerade näringslivet

Publicerad: den 10 juni 2011

Uppdaterad: den 10 juni 2011

De burmeser som nyligen besökte Sverige har inga kopplingar till regimen i landet. Det konstateras i ett förtydligande som Näringslivets internationella råd (NIR) gjort på begäran av Sida. NIR har stöd från Sida och i uppdraget ingår att skapa dialog med näringslivsföreträdare om bland annat marknadsekonomiska principer, bland annat i Burma.

För två veckor sedan framkom medieuppgifter kring att några av deltagarna i en delegation som besökte Stockholm på inbjudan från NIR skulle ha kopplingar till regimen i Burma. Sida tog allvarligt på uppgifterna och begärde att NIR skulle reda ut frågan om delegaternas bakgrund och kopplingar. 

Mötet som burmeserna deltog i var ett dialogmöte som handlade om företags sociala ansvarstagande, transparens och uthållig utveckling. För detta syfte arbetar NIR med reformvänliga individer i näringslivsorganisationer. De inbjudna personerna var enskilda representanter från näringslivet i Burma, utvalda för att vara kända för att vilja driva ekonomiska reformer. 

Inget samarbete har skett med regeringen, direkt med handelskammaren eller med personer som ingår på EU:s lista över svartlistade personer. 

Sveriges förhållningssätt gentemot Burma står fast, och Sida följer EU:s rådsbeslut från den 12 april i år. Sverige stödjer människorna i Burma med i första hand humanitär hjälp som kanaliseras via internationella organisationer och aktörer i det civila samhället. Alla insatser syftar till demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna. Inga svenska biståndspengar går via den burmesiska regeringen.

Se tidigare nyhetstext Sida följer upp medieuppgifter om burmesisk delegation   samt läs mer om Sveriges samarbete med Burma  på vår webbplats.

Sidansvarig:

 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.