Bolivia

Vårt arbete i Bolivia

Publicerad: den 15 juni 2009

Uppdaterad: den 3 april 2013

Vårt arbete i Bolivia fortsätter sin tidigare inriktning. Landets egna fattigdomsstrategier ska ge önskad långsiktighet i strävan efter ett rättvisare samhälle. Vi stödjer ansträngningarna med stöd inom demokrati, utbildning och naturresurser med fokus på klimatanpassning.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Nyckeln till Bolivias fattigdomsproblematik är byggandet av en trovärdig statsapparat. Bolivias statliga institutioner har länge tillhört Latinamerikas mest bräckliga. Stora brister i de offentliga institutionerna har försvårat statliga insatser för fattigdomsreducering.

Under innevarande strategiperiod 2009-2013 ger Sverige stöd till reformer för att bygga upp den offentliga förvaltningen. Ökad kapacitet och transparens ska stärka systemets mekanismer. Omfattande stöd ges också till olika program som syftar till att förbättra  utsatta gruppers mänskliga rättigheter samt förstärka den demokratiska kulturen.

Utbildning

Sverige har under många år gett stöd till utbildningssektorn i Bolivia. Det övergripande målet är att alla bolivianska barn ska få rätt till en fullgod utbildning. Särskilt fokus läggs på samarbetet för att flickor och barn från urfolken ska fullfölja grundskoleutbildning. Utöver stödet till grundskolan stöds programmet programmet ”Yo Sí Puedo” (”Jag kan visst”) som har som mål att radera ut analfabetismen i Bolivia. Programmet har genom IT-center på landsbygden nått till områden där skolor tidigare saknats.

Miljö och naturresurser

Bolivias läge mellan det andinska höglandet och Amazonas upprinningsområde gör landet känsligt för klimatförändringar. Redan utsatta människor drabbas årligen av torka, skogsbränder och översvämningar. Sverige ger stöd till program för ett förbättrat utnyttjande av naturresurser som främjar en hållbar och klimatanpassad utveckling. Genom andra projekt och program har Sverige bidragit till rent vatten och grundläggande sanitet i några av landets fattigaste områden, vilket bidragit till förbättrade hälsoförhållanden.

Forskning och Universitet

Sverige arbetar långsiktigt med målet att samarbetspartners bättre planerar, genomför och använder forskning för utveckling och ekonomisk tillväxt. Avsikten är att Bolivia på sikt ska kunna bedriva egen forskning av internationell kvalitet inom områden som samarbetspartnerna har prioriterat.

Exempel på svenskt stöd finns inom utbildningar på master- och doktorandnivå i samverkan med svenska och internationella partners, administrativa reformer av universiteten samt infrastruktursatsningar som IT, bibliotek och laboratorier.

Sidansvarig:

Sverige får MR-pris

Svenska ambassaden i La Paz belönas
Det ny-instiftade MR-priset ”Ana María Romero de Campero” har gått till Sveriges ambassad i La Paz, för ett långvarigt stöd till bland annat MR-Ombudsmannen i Bolivia. MR Ombudsmanna-institutionen instiftades i Bolivia 1998 med stöd från Sverige.
 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.