Vårt arbete i Albanien

Nu ska myndigheterna bli effektiva. Kan utländskt bistånd bidra till att bygga en effektiv, demokratisk statsapparat i länder med omfattande korruption och lång problematisk historia? I så fall är Albanien ett pilotfall!

Natural Resources Development Program

Du saknar ett hjälpprogram för att spela upp Flash-filmer eller har JavaScript inaktiverat. Saknar du Flash kan du ladda ned det gratis från
www.adobe.com

Nu grönskar Albanien igen

Tillsammans med Världsbanken stödjer Sida ett skogsprojekt i Albanien. Återplantering av skog ger inkomstmöjligheter, minskar erosionen och skapar en bättre miljö för befolkningen.
[Unknown]

Nu skall kvinnorna med i politiken

Stor satsning på kvinnor i Albaniens politik ska minska våld och strukturell diskriminering.

Open Aid
Open Aid gör det möjligt  att följa hela biståndskedjan från beredning av biståndsinsatser, via beslut och rapporter till utvärdering av insatsernas resultat.
Foto: Open Aid

Biståndsdata tillgängligt för alla

I Openaid.se kan du fördjupa dig i biståndet till ett specifikt land. Se öppna biståndsdata med uppgifter om utbetalningar och ta del av offentliga dokument.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.