Världen – sakta men säkert lite bättre

Världen utvecklas och fattigdomen minskar. Enligt FN har antalet människor som lever på mindre än 1,25 dollar per dag minskat med hälften mellan 1990 och 2010. Men fortfarande lever nästan en miljard människor i fattigdom. Utvecklingen framåt har gått snabbast i södra Asien. De största utmaningarna finns i södra Afrika.
Från Årsredovisningen 2013

Sveriges tio största samarbetsländer 2013

Moçambique 762 000 000 kr, Tanzania 749 000 000 kr, Afghanistan 623 000 000 kr, Kenya 407 000 000 kr, DR Kongo 301 000 000 kr, Zambia 296 000 000 kr, Bangladesh 239 000 000 kr, Somalia 226 000 000 kr, Kambodja 219 000 000 kr, Sudan och Sydsudan 210 000 000 kr

Program- och projektexempel

Prenumerera

Information kring selektivt samarbete

Strategierna för de sju selektiva samarbetsländerna, det vill säga Indien, Indonesien, Kina, Vietnam, Namibia, Sydafrika och Botswana avslutas 2013. Därefter planeras inga nya.

Sveriges insatser

Aktuellt humanitärt fokus

UD har en sida med information om aktuellt humanitärt fokus från Sverige inklusive en karta.

Här finns Sida-personal

Våra anställda finns på svenska ambassader och sektionskontor runtom i hela världen.

Länder där utvecklingssamarbetet upphör

Under 2008 beslutade den svenska regeringen att fokusera det svenska utvecklingssamarbetet på ett begränsat antal länder. Syftet var att effektivisera arbetet i de länder där Sverige väljer att arbeta kvar. Resultatet blev att samarbetet med flera länder har fasats ut eller kommer att fasas ut under en snar framtid.

Regeringen bestämmer länderna

Det är Sveriges regering som bestämmer vilka länder som ska få svenskt bistånd och därmed vilka länder Sida ska arbeta i.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.