Camilita har utbildat sig till webdesigner på en skola för ungdomar från Nairobis slumområden. Sida arbetar i Kenya med urban utveckling, för att skapa bättre villkor för de fattiga i slummen.
Foto: Sven Torfinn/Panos

Camilita har utbildat sig till webdesigner på en skola för ungdomar från Nairobis slumområden. Sida arbetar i Kenya med urban utveckling, för att skapa bättre villkor för de fattiga i slummen. Foto: Sven Torfinn/Panos

Vanliga frågor

Vanliga frågor till oss på Sida

Publicerad: den 8 juli 2009

Uppdaterad: den 11 april 2014

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna till oss på Sida.

1. Jag är intresserad av ett särskilt land. Hur får jag veta vad Sida gör i det landet?

Vi redovisar vad vi gör på många olika sätt. En bra början är att klicka dig fram till landet här på hemsidan, under fliken:  Länder och regioner. Vi redovisar också resultat  i form av exempel på många program och projekt.

I vår årsredovisning redogör vi för hur mycket pengar som betalats ut samt en redovisning av arbetet under året. Du finner länkar till dessa på vår hemsida.

Du kan även finna information om projekt och insatser i ett specifikt land på Openaid - sajten med öppen bistådsdata. .

Två dokument som mer i detalj redovisar vårt arbete i respektive land är samarbetsstrategierna och de strategirapporter som görs gentemot dem. Strategierna beslutas av regeringen och publiceras på regeringens webbplats. Vi länkar också till dem på våra landsidor. Strategirapporterna publiceras på Openaid  bland annat.

2. Vilka projekt jobbar Sida med?

Här hittar du exempel på olika program och projekt.

Vi låter också oberoende utvärderare kontinuerligt gå igenom våra insatser. Resultaten av utvärderingarna publiceras i en egen serie som finns under Publikationer.

Det går också att få mer information om olika projekt i specifika länder på landets egen sida, Openaid samt i vår årsredovisning .

3. Hur mycket bistånd har ett speciellt land fått per år eller sammanlagt?

Under Budget hittar du information om hur stor Sveriges samlade budget till bistånd är, hur mycket som fördelas genom Sida samt länkar till våra årsredovisningar med information om hur mycket pengar som betalas ut till varje land. Titta också på våra sidor för varje land.

OECD:s kommitté för bistånd, DAC, redovisar det internationella biståndsflödet. Biståndets utveckling de senaste tio åren samt statistik över Sveriges bistånd kan hämtas för alla länder och år som stöd lämnats från Sverige.

Det går också att få information om svenskt bistånd till specifika länder på Openaid

4. Jag gör ett skolarbete och skulle vilja intervjua en handläggare hos er.

Vi rekommenderar att du börjar med att läsa det vi skriver om ditt ämne eller land här på hemsidan. Om du har specifika frågor som du inte hittar svar på är du välkommen att höra av dig till vår kommunikationsavdelning 08-698 50 00 eller på mejl till .

5. Jag skulle vilja komma på studiebesök.

Just nu har vi inte möjlighet att ordna studiebesök. Håll utkik på Den globala skolans webbplats  samt föresläsningar för gymnasister som vi arrangerar i samarbete med Utrikespolitiska Institutet.

6. Jag ska skriva en MFS-uppsats och vill få lite tips

Du kan söka bland tidigare MFS-studier i en databas som administreras av Internationella Programkontoret.

7. Vilket ämne ska man studera för att kunna jobba internationellt med bistånd?

Det finns många olika utbildningar med internationell inriktning och på Sida arbetar personer med alla slags bakgrund. Vi har listat tips och olika möjligheter att jobba med bistånd med länkar till lämpliga utbildningar. Det finns också mer information om detta under länken Engagera dig här på vår hemsida.

Ett annat tips är att prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola för att få tips om relevanta utbildningar.

I tidningen Omvärlden ges det en gång per år ut en temabilaga med artiklar om vägen till biståndsjobb och förteckning över utbildningar om utvecklingsfrågor på universitetskurser, universitetsprogram och folkhögskolor.  Ladda ned Utbildningsbilagan 2014 (pdf)

8. Jag vill starta ett biståndsprojekt och undrar om jag kan söka bidrag?

Som enskild person kan man inte söka finansiering från Sida till ett projekt. Vi rekommenderar då att undersöka möjligheterna att engagera sig via någon av de organisationer som har stöd från oss, och via paraplyorganisationen Forum Syd.
Aktuella stöd att söka för enskilda organisationer beskrivs på vår hemsida. Här kan du läsa läsa mer om att söka finansiellt stöd från Sida (pdf).

Vi har också möjligheter för dig som är företagare. Läs mer här på vår hemsida om hur vårt samarbete med näringslivet ser ut.

9. Jag har en produkt som jag vill utveckla och söka stöd för.

Sida kan inte ge stöd till patent eller utveckling av produkter för användning i våra samarbetsländer. Små och medelstora företag kan bland annat söka stöd hos Tillväxtverket via programmet DemoMiljö samt hos Swedfund via programmet Swedpartnership. Aktiekapital och lån för utveckling av företag i fattiga länder ges bland annat av statens riskkapital Swedfund och av International Finance Cooperation (IFC), ett företag inom Världsbanksgruppen. Du kan även läsa mer om samarbetsmöjligheter på vår hemsida.

10. Jag vill bli volontär och vill veta om jag kan söka volontärjobb hos Sida.

Sida har inte volontärjobb, men många av Sidas samarbetspartners i det civila samhället och organisationer söker volontärer. Här finner du länkar och råd om hur du kan engagera dig:

FAQ kring engagemang

Jobba som volontär

11. Jag vill söka jobb på Sida.

Vi annonserar alla lediga befattningar på vår hemsida under Lediga jobb. Vi har också i uppdrag att rekrytera svenskar till internationella uppdrag i FN-systemet och exempelvis som valövervakare. Även dessa befattningar annonseras här.

Sida administrerar inte spontanansökningar/intresseanmälningar eller ”allmän ansökan”, utan erbjuder istället möjlighet att prenumerera på lediga jobb. Det gör du enkelt genom att klicka på knappen ”Prenumerera” på länken ”lediga jobb” och ange din e-postadress, hur ofta du vill få notifieringar samt nyckelord. Anger du inget nyckelord får du information om samtliga jobb som utannonseras i nedanstående listning.

För att få jobb hos oss rekommenderar vi att du skaffar dig en bra utbildning. Vilken utbildning beror förstås på vilket område du vill jobba inom. Erfarenhet är alltid bra för att få jobb. Utöver utbildning kan du engagera dig ideellt, resa själv och skaffa dig erfarenhet från andra jobb. Läs mer om att jobba med bistånd.

Sidansvarig:

 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.