Debattartiklar

Tacka nej till terror med svensk teknik

Publicerad: den 9 oktober 2012

Uppdaterad: den 31 oktober 2012

Samtidigt som användande av internet och mobiltelefoni ökar kraftigt i världen och ny teknik blivit ett redskap i händerna på demokratiaktivister, så har många repressiva regimer lärt sig att använda tekniken till sin fördel.

Publicerad på Expressen Debatt 2012-10-09.

Sida-stödda organisationen Freedom House pekar i en helt ny rapport, "Freedom on the Net 2012", ut Iran, Kuba och Kina som de tre länder där nätfriheten är sämst. Rapporten visar också att förtrycket på nätet breder ut sig och att allt fler länder begränsar friheten på nätet. Från att tidigare mest ha handlat om att attackera enskilda bloggare och blockera eller stänga ner sajter, har förtryckets metoder blivit mer sofistikerade. Filtrering, blockering, infiltration, digitalt spionage och sabotage samt inskränkande lagstiftning är metoder som används av allt fler stater i dag.

Regimer anställer i flera fall även arméer av egna nätaktivister, vars uppgift är att sprida desinformation och fylla sociala medier, internetfora, och nyhetssajter med regimvänligt innehåll.

I länder som Vitryssland, Etiopien, Malaysia och Ryssland blir det på så sätt allt svårare att skilja ut trovärdigt innehåll från propaganda, rappor¬terar Freedom House. I länder som Kina, Iran, Bahrain, Sri Lanka, Syrien och Uzbekistan har nätaktivister under det senaste året dödats eller försvunnit under mystiska omständigheter.

För att motverka denna utveckling har ICT de senaste åren kommit att spela en allt mer strategisk roll i det svenska biståndet. Två aktuella satsningar på Sida sätter extra fokus på detta. Vi öronmärker nu ungefär 80 miljoner kronor till projekt inom nätaktivism inom det särskilda initiativet för demokrati och yttrandefrihet för att stödja förändringsaktörer, individer, grupper och organisationer i det civila samhället, speciellt i repressiva miljöer. Vi gör också en separat utlysning för att hitta och stödja initiativ som kan bidra till att minska det digitala gapet mellan könen, genom att särskilt avsätta 50 miljoner kronor för insatser som ska stärka flickor och kvinnor.

När vi stöder insatser som använder ny teknik kan det handla om stöd till utbildning av aktivister i ICT-säkerhet, teknik- och taktik ¬ utveckling, digitalt påverkansarbete och främjande av online ¬ medier för att öka tillgång till information och samhällsdebatt.

Bistånd är en sak, men räcker inte. Sida hoppas att fler biståndsgivare ska våga ge stöd till och ta ställning för individer och grupper som på olika sätt försöker utmana de demokratiska och mänskliga rättigheterna. Det är svårt och riskfyllt, men helt nödvändigt. Även företag måste våga ta ställning och säga nej till regeringar som vill utnyttja tekniken på felaktigt sätt.

För både svenska och europeiska företag investerar i och säljer teknik och tjänster som används både av frihetskämpar och av repressiva regimer. Sådana företag bör utveckla principer som vägleder deras agerande. Och de måste vara transparenta.

Diktaturer anlitar även europeiska ICT-företag för att få teknik och kunskap att stärka förtryck och över ¬ vakning. Detta är en fråga som borde lyftas högre på EU-agendan.

Om Sverige ska vara en stark röst i världen för nätfrihet, vilket Sida ska medverka till, så måste politiker, företag, organisationer och myndigheter som beslutar och verkar inom ICT-om¬rådet samstämmigt ta ställning för hur vi internationellt agerar i frågor som rör exempelvis övervakningsutrustning och hur tjänster och uppgifter får användas. Vi är gärna med och bidrar i ett sådant arbete.

För det är dags att vi agerar samfällt, på bred front, inte minst som svenska aktörer, för att främja nätfriheten i världen.  

 

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida.

Se artikeln i Expressen.

Sidansvarig:

 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.