Debattartikel

Utbildning för alla

Publicerad: den 30 oktober 2012

Uppdaterad: den 31 oktober 2012

Nu har just årets globala lägesrapport från Unesco inom utbildningsområdet, Education for All Global Monitoring Report 2012 kommit. Trots många absoluta framgångar visar den att vi är långt från målet om att alla barn ska ha rätt att gå i skolan 2015. 61 miljoner barn står alltjämt utanför skolsystemet. Unesco- rapporten uppmärksammar också ett annat problem som är en direkt konsekvens av brister i skolgång och kvalitet på undervisningen – glappet mellan ungas färdigheter och den globala arbetsmarknadens behov.

Publicerade i flera landsortstidningar tex Jönköpings Posten, Allehanda, Norran, Gotlands medier mfl från 18 oktober och framåt

Vi får aldrig glömma bort att grundutbildning handlar om att lägga grunden för att ge barn och unga en chans att kunna få ett jobb och försörja sig i framtiden.

I dag har vi en situation då hälften av jordens befolkning är under 25 år – ett unikt läge i människans historia. Om stora ungdomsgrupper får utbildning som svarar mot arbetsmarknaden krav, blir gruppen såväl en tillgång som en stark köpkraft. I dag är arbetslösheten generellt två till tre gånger högre för ungdomar än för vuxna.

Allt för många unga hoppar av sin utbildning redan på grundskolenivå. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Av de 650 miljoner eleverna i grundskolan når 120 miljoner aldrig fjärde klass. Och 130 miljoner går i skolan men misslyckas med att lära sig det mest elementära. Vi konstaterar att de unga i dag och i framtiden som saknar de mest fundamentala kunskaper, som att läsa, skriva och räkna, har dåliga förutsättningar att hitta ett arbete som ger tillräckligt betalt för ett drägligt liv. Detta är lika sant för ungdomar i låginkomstländer som det är i höginkomstländer.

Det står klart att ansvariga regeringar måste satsa mer än hittills på grundutbildning. Kvaliteten på skolgången måste öka. Utmaningarna är olika mellan och inom länder. Men gemensamt för alla länder är att vi måste svara på hur vi ska kunna erbjuda arbete till unga och hur vi ska matcha utbildning mot arbetsmarknadens behov.

Det är viktigt att regeringar och privata aktörer finner innovativa sätt att skapa nya arbetstillfällen. Många ungdomar saknar de färdigheter som krävs för att möta arbetsmarknadens krav så det är centralt att kvalitetssäkra utbildningar och göra dem relevanta för det kommande arbetslivet. Världen och arbetsmarknaden ser inte ut som den alltid har gjort. En allt mer globaliserad värld knyter oss alla samma och kräver helt nya lösningar. Ungdomars sysselsättning är inte längre en fråga för varje land att lösa nationellt. Globaliseringen gör oss i allt större utsträckning beroende av varandra och vi måste ta fram gemensamma lösningar. Det arbetet kan inte vänta.

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Sida

Mats Djurberg, generalsekreterare svenska Unescorådet

Sidansvarig:

 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.