Prenumerera

Debattartiklar

 • Debattartikel
  den 17 juli 2009

  Jordbruksexperter dömer ut Sida-projektet SIANI: Det bygger på snömos i stället för vetenskap. Svenskt jordbruksrelaterat bistånd har inte sin grund i samarbete med universitet och myndigheter vars kompetens ut ifrån beprövad erfarenhet utan på samverkan med föreningar, organisationer och individer som tycker likadant som några av Sidas handläggare. Det är inte bra för vare sig universitet eller fackmyndigheter att figurera i sammanhang med så hög flumfaktor. SIANI-projektet bör läggas i papperskorgen, skriver professor Torbjörn Fagerström och förre lantbruksrådet Inge Gerremo.

 • Debattartikel
  den 15 juli 2009

  Mitt i all dyster rapportering om Afghanistan är det viktigt att se de framsteg som faktiskt uppnåtts. Framsteg som Sverige, genom Sida, varit en viktig partner i att skapa, skriver John Holmes, FN:s chef för humanitära frågor.

 • Debattartikel
  den 23 juni 2009

  Sida och vissa andra biståndsorganisationer har delvis misslyckats att nå ut med vilken roll biståndet spelar i dag och hur biståndet fungerar i praktiken. Ibland är förväntningarna orimliga, skriver Sidas generaldirektör Anders Nordström i Borås Tidning.

 • Debattartikel
  den 23 juni 2009

  Engagemanget för Sveriges utvecklingssamarbete är påfallande starkt, särskilt bland boende i Uppsala- och Stockholmsregionen, skriver Anders Nordström i Upsala Nya Tidning. Nästan alla svenskar, 92 procent, tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till de fattiga ländernas utveckling. Det visar en ny Sifo-undersökning.

 • Debattartikel
  den 23 juni 2009

  Svenskarnas engagemang för biståndsarbete är starkt. Men i Sydsverige är intresset svalare än i resten av landet, skriver Sidas generaldirektör Anders Nordström i Sydsvenskan.

 • Debattartikel
  den 23 juni 2009

  Engagemanget för svenskt utvecklingssamarbete är påfallande starkt visar en Sifo-undersökning, särskilt i norra Sverige. Det skriver Anders nordström, generaldirektör för Sida, i Västerbottens-Kuriren.

 • Debattartikel
  den 18 juni 2009

  Under det senaste året har det förts en debatt som bland annat hävdat att svenskt bistånd är verkningslöst i de fattigaste länderna. Ofta har Fredrik Segerfeldt och tankesmedjan Timbro stått i främsta kritikledet, senast på Brännpunkt 17/6. Segerfeldt hävdar bland annat att "ledande svenska forskare" dömer ut bistånd.

 • Debattartikel
  den 15 juni 2009

  Åtta av tio svenskar anser att Sverige på grund av den ekonomiska krisen i världen ska engagera sig i fattiga länder lika mycket som nu eller mer. Men endast hälften är helt säkra på att biståndet går till de insatser som gör mest nytta. Det visar en ny Sifo-undersökning, skriver Sidas generaldirektör Anders Nordström - och konstaterar att Sida måste bli bättre på utvärdering och kvalitetssäkring av bistånds­insatserna.

 • Debattartikel
  den 8 juni 2009

  Faran är inte över ännu. Den nya influensa som upptäcktes i Mexiko och nu sprids globalt riskerar att särskilt drabba de allra fattigaste människorna. Detta nya hälsohot kan, om det utvecklas i fel riktning, lägga börda på börda i redan hårt ansträngda länder och visar på vikten av att vi fortsätter att stödja utvecklingsländers kapacitet att hantera hälsokriser, skriver Anneka Knutsson och Göran Paulsson på Sidas avdelning för Hälsa och trygghet.

 • Debattartikel
  den 27 maj 2009

  De allra fattigaste drabbas hårdast av epidemier av olika slag. Det är viktigt att biståndet ökar utvecklingsländernas kapacitet att möta den här typen av hälsokriser.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.