Prenumerera

Debattartiklar

 • Låt inte världens fattiga ta smällen i krisen
  den 21 augusti 2009

  Flera av de framsteg som gjorts för att förverkliga FN:s millenniemål riskerar försvinna i och med den ekonomiska krisen. Sverige har en lång tradition av solidaritet med de fattigaste i världen. Bryt inte den genom att skära ned biståndet, skriver Miljöpartiets Bodil Ceballos och Lars-Olof Karlsson.

 • Vattenbistånd är också en klimatfråga
  den 18 augusti 2009

  Bistånd till fattiga länder måste ta anpassas till hotet om klimatförändringar och Sverige kan inta en ledande roll, menar biståndsminister Gunilla Carlsson.

 • Replik i SvD: Biståndslandets villkor avgör jordbruksmetod
  den 18 augusti 2009

  Jordbruksbistånd handlar inte om att välja konventionellt eller ekologiskt jordbruk. Viktigast är att jordbruket är hållbart och anpassat till förutsättningarna i landet. Det slutliga beslutet om jordbruksmetod tar den enskilde bonden, skriver chefen för Sidas team Lantbruk och livsmedelsförsörjning, Mari Albihn.

 • Exportera inte ekojordbruket till uländerna
  den 17 augusti 2009

  Efter över 40 års arbete i och med uländer, framförallt i Afrika, har jag kommit till den deprimerande slutsatsen att, vid sidan av korrupta ledare och ett förfärande demokratiskt underskott, så är det största hotet mot en rimlig utveckling i dessa länder den västerländska dogmatiska miljörörelsen, skriver docent Björn Lundgren. Han menar att det faktum att ekojordbruk fått en plats i biståndet hindrar utvecklingen och fattigdomsbekämpningen.

 • Replik i Sydsvenskan: "Teknik löser inte allt"
  den 17 augusti 2009

  Sida har inte en teknikfientlig syn på Afrikas jordbruk. Men problemen är komplexa och det räcker inte med enbart förbättrad teknik för att lösa Afrikas hungerproblem, menar Mari Albihn och Anita Ingevall, jordbruksexperter på det statliga biståndsorganet Sida.

 • "Romantisk syn på jordbruk ökar fattigdom"
  den 7 augusti 2009

  Diskussionen om det västerländska jordbrukets miljöpåverkan färgar också debatten om det afrikanska jordbrukets utveckling. Risken är stor att detta leder till en teknikfientlighet som låser fast afrikanska bönder i fattigdom, skriver tre Afrikaforskare vid Lunds universitet.

 • Debattartikel
  den 7 augusti 2009

  Svenskt bistånd i Kongo syftar till att främja demokrati, öppenhet och uppbyggnaden av en rättsstat, skriver Magnus Lindell från Sida i en replik.

 • Kongos regering förtjänar inte biståndet
  den 7 augusti 2009

  I Kongo finns inte ens möjlighet till debatt. Det finns "makttagarna" - Älska dem, eller mördas, skriver Karoline Goldberg och kräver att Sveriges budgetstöd till den kongolesiska regeringen stryps och omfördelas.

 • Debattartikel
  den 27 juli 2009

  Finanskrisen slår extra hårt mot homo-, bi- och transsexuella. Vid ekonomisk oro får fundamentalism och populism lätt fotfäste, det visar inte minst färska exempel från omvärlden. Därför ska insatser som främjar hbt-personers rättigheter vara en självklar del av svenskt utvecklingsarbete, skriver Anders Pedersen, Sida.

 • Debattartikel
  den 17 juli 2009

  Sidas jordbruksprojekt: SIANI är inte bistånd men plattform för dialog i syfte att minska fattigdomen.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.