Prenumerera

Debattartiklar

 • Debattartikel
  den 9 oktober 2009

  Kan man be för sjuka och samtidigt bedriva seriöst bistånd? Är biståndet bara ett sätt att nå ut med egna budskap?

 • Debattartikel
  den 9 oktober 2009

  Ska organisationers värderingar spela någon roll i svenskt folkrörelsebistånd eller bör vi bara bry oss om vad man göra med Sida-bidraget?

 • Debattartikel
  den 6 oktober 2009

  En viktig utgångspunkt för Sida i samarbetet med såväl kristna organisationer, som andra delar av det civila samhället, är att de har bra nätverk att nå de allra fattigaste och mest utsatta grupperna i samhällena.

 • Debattartikel
  den 24 september 2009

  Klimatpolitiken måste röra sig från marginalen till kärnan av regeringars verksamhet. Nya siffror som släpps i World Development Report visar att behovet av finansiering av klimatanpassning och minskade utsläpp av växhusgaser kommer att femtiofaldigas om inte genomgripande åtgärder genomförs redan idag. Det skriver Sidas Johan Schaar och Justin Lin, Världsbanken.

 • Debattartikel
  den 24 september 2009

  800 miljoner människor i världen kan inte läsa. Lärare och deras fackförbund har ett moraliskt ansvar, skriver Sidachef.

 • Replik i DI: Korruption finns inte bara i biståndet
  den 10 september 2009

  Åsa Skogström Feldt, vd för Hungerprojektet Sverige, skriver på DI Debatt 7 september att småskaligt bistånd är mindre korruptionsbenäget och effektivare än större insatser. Hon exemplifierar med sin egen organisation. Jag hävdar att enbart ett sätt att arbeta inte kommer att lösa problemen för fattiga i världen. Liksom att enbart bistånd inte räcker.

 • Dra inte allt bistånd över en kam
  den 7 september 2009

  Publicerad: 2009-09-07 i Dagens Industri

 • Vi måste försvara det svenska biståndet
  den 2 september 2009

  Det blir en kraftig nedgång av det svenska biståndet till utvecklingsländerna nästa år på grund av nedgången i den svenska ekonomin. Biståndsorganet Sida räknar med att biståndet kommer att minska med cirka 15 procent. Den exakta omfattningen av de svenska nedskärningarna kommer att stå preliminärt klart i regeringens höstproposition samt definitivt klart i regleringsbrevet i december.

 • Replik på Newsmill: "Debatten som Gunilla Carlsson öppnar är viktig och nyttig"
  den 27 augusti 2009

  Det som hänt i Zambia är det mest omfattande fallet av systematiska oegentligheter som Sida hanterar. Vi ser oerhört allvarligt på det som hänt. Debatten som Gunilla Carlsson öppnar är viktig och nyttig. Det är även dags att diskutera biståndets strategiska roll, skriver Sidas generaldirektör Anders Nordström.

 • Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet
  den 27 augusti 2009

  I början av sommaren uppdagades en korruptionsskandal inom det zambiska hälsoministeriet. 50 miljoner kronor har förskingrats mellan januari 2008 till 31 maj 2009. Eftersom Sverige är en stor biståndsgivare innebär det att svenska medel har förskingrats. Det är en stor och allvarlig skandal och belyser problemen med det nuvarande svenska biståndet, skriver biståndsminister Gunilla Carlsson och efterlyser en mer ärlig biståndsdebatt.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.