Prenumerera

Debattartiklar

 • Debattartikel
  den 26 februari 2010

  Det är djupt oroande att världen så kapitalt misslyckats med att infria sitt löfte till barnen i världen om ökad tillgång till grundläggande utbildning. Sida och Unesco har i dagarna lanserat årets internationella rapport ”Utbildning för alla – att nå de marginaliserade”. Rapporten är kritisk mot regeringar som tycks sakna vilja att prioritera barns utbildning.

 • Debattartikel
  den 24 februari 2010

  Om fattiga människor ska kunna förbättra sina levnadsvillkor krävs mer tillgång till energi och ökade investeringar i energisektorn. Världsbanken, Sida, svenska företag och organisationer träffades igår för att diskutera bankens nya investeringspolicy i energi, vilket är ett led i Världsbankens ansträngningar att globalt konsultera viktiga aktörer i sektorn.

 • DEBATTARTIKEL
  den 28 januari 2010

  Erik Korsgren, chef för Sidas bistånd i Tanzania, gör en replik i Svenska Dagbladet angående artikeln då sex riksdagsledamöter ställer krav på att biståndet till Tanzania ska villkoras. Artikeln publicerades den 26 januari 2010.

 • Debattartikel
  den 25 januari 2010

  Replik i Expressen den 22 januari, 2010 av Sidas generaldirektör Anders Nordström på Roger Akelius artikel med rubriken 'Utan Sida funkar biståndet bättre'.

 • Debattartikel
  den 8 december 2009

  I dagarna lanserar biståndsminister Gunilla Carlsson ett initiativ för att öka transparens och debatt kring bistånd och korruption. Därför har Sida sammanställt oegentligheter i de 5 474 Sidafinansierade insatserna 2008 i en rapport som publiceras idag, skriver Sidas generaldirektör ANDERS NORDSTRÖM.

 • Debattartikel
  den 1 december 2009

  Den ekonomiska krisen gör att de globala resurserna för bistånd till hälsa och hiv riskerar att minska. Även i Sverige ser vi detta hända. Det är viktigt att vi inte stillatigande se resurserna minska för framgångsrika hiv och aids insatser. Det skriver Sidas aidsexperter Pia Engstrand, Anders Molin och Gunilla Backman i en debattartikel på Newsmill på Internationella Aidsdagen den 1 december, 2009.

 • DEBATTARTIKEL
  den 25 november 2009

  Världshälsoorganisationen WHO beräknar att en tredjedel av världens kvinnor och flickor någon eller flera gånger utsatts för våld eller våldtäkt. I ungefär hälften av alla mord på kvinnor är förövaren deras partner.

 • Debattartikel
  den 24 november 2009

  Världens i genomsnitt vanligaste bonde är småbrukare, kvinna och bor i ett utvecklingsland. Av jordens fattigaste – de som lever på under en dollar om dagen – bor tre fjärdedelar på landsbygden och är direkt beroende av jordbruk för sin försörjning. Att förbättra jordbruket är därför helt fundamentalt för såväl kampen mot hunger och fattigdom som för klimatfrågan. Trots det prioriteras inte frågan högt nog av det internationella samfundet.

 • Debattartikel
  den 3 november 2009

  Vatten spelar en huvudroll i lösningen på klimatfrågan. Ändå minskar det vattenrelaterade biståndet. Om vattenfrågan tappas bort i klimatförhandlingarna kommer världens fattigaste att drabbas hårt. Sverige måste driva på för att det inte blir så, skriver vattenexperter från bland annat Sida och FN.

 • Debattartikel
  den 16 oktober 2009

  Just nu tacklar världen tre stora kriser. Det handlar om det ökade antalet hungriga, klimatförändringen och en globalt sviktande finansmarknad. För att världens fattiga inte ska behöva bära en ännu större börda av dessa kriser än vad de redan gör, måste världen fokusera uppmärksamhet och resurser på jordbruket i Afrika, menar Sidas generaldirektör Anders Nordström och Lennart Båge, före detta chef för FN:s fond för jordbruksutveckling, IFAD.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.