Prenumerera

Debattartiklar

 • debattartikel
  den 16 november 2010

  Det finns idag många tecken på en positiv utveckling när det gäller mänskliga rättigheter runtom i världen. Fler får rösta i fria och rättvisa val och färre människor avrättas. Samtidigt får fler människor än tidigare tillgång till grundläggande utbildning och hälsovård. En ny FN-konvention har dessutom antagits för funktionshindrades rättigheter. Under senare år har ett stort antal civilsamhällsorganisationer och försvarare av mänskliga rättigheter (MR) mobiliserat, organiserat sig och stärkts. En del av dem stödda av Sverige och Sida. Men i takt med att organisationerna har flyttat fram sina positioner har de auktoritära regimerna också reagerat kraftfullt. På flera håll har det skett bakslag och övergreppen har ökat när regimerna känt sig pressade och utmanade.

 • Debattartikel
  den 8 november 2010

  När UNDP i går presenterade Human Development Report bröt bilden kraftigt med den gängse mediebilden av utvecklingsländer. Rapporten visar att merparten av världens länder gjort betydande framsteg på de flesta områden, trots stora utmaningar och återkommande bakslag. Hälsosituationen förbättras, utbildning når fler och människors inkomster ökar. Det är de fattigaste länderna som ofta uppvisar de största förbättringarna, med stöd av internationellt bistånd.

 • Debattartikel
  den 29 oktober 2010

  Sida och Världsbankens finansiella arm, IFC, möter svenska kapitalplacerare. Tanken är att privat kapital ska investeras i nya utvecklingsländer, skriver Lars Thunell och Charlotte Petri Gornitzka.

 • Debattartikel
  den 14 oktober 2010

  Under helgen pågår arrangemanget Globala Gävle, berättar Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida

 • debattartikel
  den 12 oktober 2010

  Försurning, föroreningar, klimatförändring och utfiskning är ett stort hot mot världens hav där hela ekosystem nu slås ut. Detta är ödesfrågor för mänskligheten som alltför sällan lyfts fram, skriver Johan Schaar, tillförordnad policychef på Sida.

 • Debattartikel
  den 24 september 2010

  Om inte världens regeringar på allvar tar tag i frågor som rör nyttjande, förvalting och ägarskap av värdefulla skogsområden kommer vi inte att få bukt på den globala uppvärmningen. Förrutom att avskogning i sig ökar koldioxidutsläppen i världen så bidrar misshushållningen till att skogen inte fullt ut kan bevara rollen som en livsviktig resurs av råvaror till industrin, mat och inkomster för miljontals fattiga människor. Att har mer skog är därför en del av lösningen på klimatproblemet, så viktig att den nu är en särskild fråga i de internationella klimatförhandlingarna.

 • debattartikel
  den 21 juni 2010

  Till stöd för personer utsatta för sexuellt våld i konflikter har Sida tagit initiativet till ett internationellt givarmöte tillsammans med FN i Stockholm i dag. Med vårt starka engagemang ute i världen för kvinnor och flickor i konflikter och vår jämställdhetsagenda har Sverige en speciell roll att spela, skriver Charlotte Petri Gornitzka, tillförordnad generaldirektör på Sida.

 • Debattartikel
  den 21 maj 2010

  Publicerat på Newsmill 20/5 2010

 • Debattartikel
  den 28 april 2010

  Många företag gör stor nytta för människor i utvecklingsländer. I år inleder Sida ett nytt samarbete för att ta tillvara näringslivets innovationskraft, kompetens och flexibilitet. Så vill vi utveckla ett uthålligt företagande i de fattiga länderna, skriver Sidas generaldirektör Anders Nordström.

 • debattartikel
  den 29 mars 2010

  Sida och det amerikanska biståndsorganet USAID går i dag i bräschen för att utveckla ett nytt biståndsinstrument i form av garantier. Kombinationen av marknadsmässiga lån, garantier och gåvobistånd bidrar till ökade investeringar. Detta har potential att få åtskilliga privata miljarder att ännu bättre verka för fattigdomsbekämpning, skriver Anders Nordström, generaldirektör på Sida.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.