Prenumerera

Debattartiklar

 • debattartikel
  den 6 oktober 2011

  När du gör affärer i de flesta länder i världen är det troligast att du möter en man. Så vanligt så att vi kanske inte ens reagerar på det. En ny studie, som presenteras idag i Stockholm, visar att det är mer än bara vanor och traditioner som ligger bakom detta faktum. Tre fjärdedelar av studiens 141 länder diskriminerar fortfarande kvinnor i sin lagstiftning.

 • Debattartikel
  den 27 september 2011

  Om inte klimatförändringarna ges en central plats i länders beslutsfattande riskerar biståndsinsatser att bli ineffektiva och utvecklingsmål ouppfyllda. Regeringar och biståndsgivare får inte vänta med att agera, skriver Manish Bapna, tillförordnad chef på World Resources Institute och Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

 • Debattartikel
  den 1 september 2011

  Svenskt utvecklingssamarbete har en viktig roll att spela i att bredda säkerhetsbegreppet och se till att även flickor och kvinnor ses som aktörer vars deltagande är en förutsättning för en utveckling utan våld, skriver Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.

 • Debattartikel
  den 19 augusti 2011

  Att hjälpa till att utveckla förmågan till krishantering hos länderna på Afrikas horn är ett måste om den pågående svältkatastrofen inte ska upprepas, skriver biståndsminister Gunilla Carlsson (M) och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Sida.

 • Debattartikel
  den 27 maj 2011

  Att skapa en ny syn på tillväxt är nödvändigt. BNP har fundamentala svagheter eftersom den inte ser till människors välbefinnande och inte heller om produktionen kan upprätthållas i framtiden. Därför behövs ett nytt sätt att räkna som nu håller på att arbetas fram. Det skriver Kirk Hamilton, Världsbanken, Thomas Sterner, Göteborgs universitet, och Johan Schaar, Sida.

 • debattartikel
  den 27 april 2011

  Företag missar årligen mängder av affärsmöjligheter på tillväxtmarknader samtidigt som människor i utvecklingsländer går miste om arbetstillfällen och livsnödvändiga tjänster och produkter som skulle öka deras möjlighet att själva ta sig ur fattigdom. Denna obalans ska svenskt bistånd nu försöka minska genom ett nytt initiativ, ”Innovations Against Poverty”, som lanseras i dag i ett samarbete mellan Sida och PwC. Programmet erbjuder företag finansiering och rådgivning för affärsidéer som gynnar människor som lever i fattigdom.

 • debattartikel
  den 11 april 2011

  Barn exploateras och berövas sina rättigheter i många länder. Tillsammans med organisationer, företag och individer världen över kommer vi att fortsätta kämpa för barns rättigheter. På deras villkor. Det skriver Anneka Knutsson, Sida.

 • debattartikel
  den 1 mars 2011

  Allt fler barn i världens fattigaste länder går i skolan. Ett resultat av ett framgångsrikt biståndsarbete och insatser från Unesco, visar årets Unesco-rapport. Samtidigt står hela 42 procent av barnen i konfliktdrabbade länder utan möjligheter till skolgång. Något som ökar risken för mer våld och konflikter, skriver Johan Schaar, Sida och Mats Djurberg, Svenska Unescorådet.

 • Debattartikel
  den 18 februari 2011

  Under det senaste året har det vuxit fram en internationell debatt om nobelpristagaren Muhammad Yunus livsverk Grameen Bank, bankens sätt att hantera biståndsmedel och mikrokrediters förmåga att bidra till att minska fattigdomen. Nu verkar den debatten vara på väg till Sverige, och vi vill varna för missförstånd skriver kommunikationschef på Sida.

 • Debattartikel
  den 14 december 2010

  I medierapporteringen möts vi dagligen av en dyster bild av människors levnadsförhållanden i dagens konfliktländer. En tredjedel av alla världens fattiga lever i osäkerhet och konflikt. Men viktiga framsteg görs, skriver Hans Magnusson och Ewa Werner-Dahlin på Sida.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.