Prenumerera

Debattartiklar

 • Debattartiklar
  den 9 oktober 2012

  Samtidigt som användande av internet och mobiltelefoni ökar kraftigt i världen och ny teknik blivit ett redskap i händerna på demokratiaktivister, så har många repressiva regimer lärt sig att använda tekniken till sin fördel.

 • Debattartikel
  den 4 oktober 2012

  Tiden är på väg att rinna ut för tvåstatslösningen när det gäller den israelisk-palestinska konflikten. Förutsättningarna för att kunna bygga upp en palestinsk stat på de av Israel ockuperade territorierna blir allt sämre. Sida har nu beslutat om att ge stöd till insatser i de områden på Västbanken som sakta men säkert töms på palestinsk befolkning. Sverige vill att det internationella samfundet skyndsamt följer efter.

 • Debattartikel
  den 27 september 2012

  I Norrköping finns flera aktörer som har en viktig roll att spela i den globala utvecklingen. Det skriver Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Sida.

 • Debattartikel
  den 29 augusti 2012

  Sverige driver på för att subventioner av vatten avvecklas eftersom det motverkar ett mer effektivt resursutnyttjande. Vi ser att detta slår hårdast mot de mest sårbara människorna i världen.

 • Debattartikel
  den 28 maj 2012

  Att investera i mark i fattiga länder har av vissa forskare och debattörer likställts med så kallad landgrabbing, att illegalt eller oetiskt överta mark. Men vi måste våga prata om markinvesteringar och dess roll i fattiga länder utan att detta schablonmässigt stämplas som rovdrift och utnyttjande.

 • debattartikel
  den 17 april 2012

  Privata företag ska tjäna pengar. Svenskt statligt bistånd ska minska fattigdomen i världen. Traditionellt har dessa två världar bara marginellt korsat varandra. Stundtals har relationerna mellan företag och biståndsorganisationer dessutom varit präglade av stor misstro. Idag invigs en av våra första gemensamma satsningar - en helt ny typ av yrkesutbildning i Erbil i Irak, Swedish Transport Academy.

 • debattartikel
  den 15 februari 2012

  Debatten om biståndet har stundtals varit missvisande, den borde utgå från hur modernt utvecklingssamarbete faktiskt fungerar. Svenskt bistånd ligger i framkant internationellt.

 • debattartikel
  den 27 januari 2012

  Den globala arbetslösheten för unga ligger på en av de högsta nivåerna hittills. Över 75 miljoner unga står utan formella arbeten. Vi kommer under mötet i Davos att föra samman politiker och ledare inom näringslivet och ungdomsorganisationer för att hitta nya lösningar, skriver Charlotte Petri Gornitzka och Lars Thunell.

 • Debattartikel
  den 20 november 2011

  Det som händer globalt i världen, händer lokalt i Malmö. Idag startar Globala Malmö, ett samarrangemang mellan kommunen och Sida, som under några dagar sätter extra fokus på de lokala och globala sambanden.

 • Debattartikel
  den 26 oktober 2011

  Hoten ökar mot nätets demokratikämpar - nu fördubblar Sida stödet till 80 miljoner, skriver Charlotte Petri Gornitzka.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.