Le Ba Ngoc på Hanoi Design Centre / Le Ba Ngoc at Hanoi Design Centre.

Fotograf Hanoi Design Centre

Le Ba Ngoc visar runt besökare på Hanoi Design Centre. Efter ett års verksamhet har organisationen erbjudit utbildning till hundratals designer och hantverkare.

Broderiarbete på Hanoi Design Centre / Embroidery at Hanoi Design Centre.

Fotograf Hanoi Design Centre

En hantverkare gör detaljarbete med etniska Muongbroderier på centret. Efterfrågan på produkter som uttrycker kulturell identitet ökar runtom i världen menar Le Ba Ngoc.

Hantverk i Hanoi Design Centre / Artwork at Hanoi Design Centre.

Fotograf Hanoi Design Centre

Hantverksprodukter uppställda i Hanoi Design Centre. Här finns också möjlighet att handla för turister som letar efter traditionellt hantverk kombinerat med modern design.

Designer vid maskin på centret. /  Designer on machine at the centre.

Fotograf Hanoi Design Centre

En lokal designer arbetar med en modern maskin på centret. Exporten av vietnamesiskt hantverk växer och skapar numera arbete för 1,35 miljoner människor i Vietnam.

Resultatexempel

Designcenter stärker vietnamesiskt hantverk

Uppdaterad: 19 juni 2014

Svensk design från Lunds universitet och lokalt vietnamesiskt hantverk är en bra kombination. Tack vare utbildning i ny design och marknadsföring har vietnamesiska småföretag kunnat förbättra sin konkurrenskraft och öka sin export.

Exporten av vietnamesiskt hantverk växer och skapar numera arbete för 1,35 miljoner människor i 2000 byar runtom i Vietnam. Det är framför allt massproducerade, enkla och billiga vardagsprodukter som exporteras, men konkurrensen från andra länder är hård och vietnamesiska exportörer gör mindre vinst jämfört med exempelvis dem i Kina, Indien och Thailand. Samtidigt ökar efterfrågan runtom i världen på produkter som uttrycker kulturell identitet och som är äkta, hållbart producerade och miljövänliga. Det är istället inom detta område som det finns stor potential för vietnamesiskt hantverk, anser Le Ba Ngoc, vice ordförande för Vietnam Handicraft Exporter Association (Vietcraft):

– Majoriteten av vietnamesiska producenter och exportörer fungerar idag bara som utländska produktionsenheter för stora internationella företag och de producerar på beställning. Det finns en brist på innovation i både originalitet och produktutveckling, säger Le Ba Ngoc. 

För att öka värdet på sina produkter menar han att hantverksexportörer måste vara mer uppdaterade vad gäller marknaden, produktdesign och kundsegmentering. Le Ba Ngoc blev därför exalterad när han fick möjligheten att öppna ett designcenter som var det första i sitt slag i Vietnam 2012. Projektet har finansierats genom Sidas aktörssamverkan som ett partnerskap mellan Vietcraft och Industridesignskolan på Lunds Universitet. Målet har varit att gynna alla aktörer i värdekedjan, framförallt de fattigaste, samtidigt som man säkerställt att CSR, miljövänliga metoder och ett jämställdhetsperspektiv var en del av genomförandet.

Efter ett års verksamhet har Hanoi Design Centre  erbjudit utbildning till hundratals designers och hantverkare i ämnen som fotografi, produktdesign, produktutveckling samt vilka krav som gäller för internationella marknader. De har även fått lära sig om skyltning och marknadsföring vilket var helt ny kunskap. Dessutom har minst 10 lokala instruktörer utbildats som kan fortsätta utbildningen av andra. Vu Hy Thieu Thieu, hantverksdesigner sedan 30 år är en av de utbildade huvudinstruktörerna på centret. Han berättar hur han lärt sig tänka mer praktiskt:

– Svenska designprinciper – att prioritera funktionalitet utan att offra elegans och skönhet – har verkligen imponerat mig. Genom Hanoi Design Centre har jag upptäckt den egentliga meningen med design: att vara användarorienterad.

Hantverkare på landsbygden

I Vietnam är många hantverksföretag belägna på landsbygden där även den största delen av produktionen sker. De flesta företagsägarna har däremot ingen designbakgrund och de besöker ofta byarna för att ta del av nya produkter och introducera dem på marknaden. Centret erbjöd därför över 170 chefer och ägare utbildning inom internationella överenstämmelser och immateriella rättigheter. Le Ngoc Minh, vice direktör för Quang Vinh Ceramic Company, tycker att utbildningen om marknadstrender och hållbar design var väldigt användbar.

– Diskussionerna med svenska designers gav mig hjälp att utveckla två utställningar för den årliga Ambiente mässan i Frankfurt. En av mina största kunder i Tyskland har visat stort intresse för en av utställningarna och har bett mig skicka ett varuprov, vilket känns väldigt roligt. Om denna beställning blir av tror jag vi kan öka vår vinst med minst 10 procent nästa år.

Idag ligger designcentret på 1200 m² på en välbesökt gata i Hanoi och det har blivit en regelbunden mötesplats för designers och företag som diskuterar nya produkter och idéer. Centret har utvecklat 128 nya olika designer varav hälften antagits av företagen. Där finns också möjlighet att handla för turister som letar efter traditionellt hantverk kombinerat med modern design. I genomsnitt tar centret emot upp till 40 besökare om dagen och antalet ökar konstant.

När Ngoc reflekterar över den inledande framgången säger han att projektet aldrig skulle ha varit möjligt utan partnerskapet med Lunds universitet. Sidas stöd avslutades i december 2013 men samarbetet fortsätter:

– Tack vare att vi visat upp så konkreta resultat så har Hanoi People’s Committee beslutat att finansiera tre designers från Lunds universitet att arbeta på centret under 4 månader. Det kommer hjälpa oss att ytterligare öka konkurrenskraften hos hantverkare och småföretag, avslutar Le Ba Ngoc.

 

Om projektet:

Projektet Designcenter i Hanoi för att erbjuda stöd till hantverksföretag är ett samverkanprojekt mellan Vietnam Handicraft Exporter Association (Vietcraft)  och Industridesignskolan vid Lunds universitet.

Total budget ca 5,6 miljoner kronor, varav Sida bidragit med ca 3,6 miljoner kr inom ramen för Aktörssamverkan. Projekttid: 2012-2013

Resultat:

  • Etablerat hållbara lokala designutbildningar och konsulttjänster i Hanoi för hantverksföretag i norra Vietnam.
  • Utbildat 100 hantverksdesigners i produktdesign, produktutveckling samt i internationella marknadskrav och normer.
  • Ökad kunskap inom design och ledning hos 200 mindre hantverksföretag, vilket resulterat i större utbud av uppgraderade produkter och ökad försäljning framförallt inom export. (T.ex. Fairtradeföretaget VIRI som lyckats öka inkomsterna med drygt 35 procent för sina 16 tillverkare i provinsen Bac Ninh.)
  • Inrikes erkännande av produktdesign och produktutveckling som ett värdeskapande konkurrensmedel och även internationellt erkännande av Vietnams nya designmöjligheter. (Som deltagare på mässan Maison & Objet i Paris fick centret bra feedback från stora aktörer som ABC store (USA), Coran (UK) och Gepa (Tyskland).)

 


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän