Performance by the visually-impaired persons from Nghe An central province

Fotograf Thu Huong /Sida

Övergripande målsättningen har varit att möjliggöra för synskadade att få tillgång till utbildning, rehabilitering, yrkesutbildning och integrering i samhället.

Mr Hoang Quoc Viet sharing his experience in doing business

Fotograf Thu Huong/Sida

Under de 16 år som samarbetet pågått så har 2 300 synskadade fått lära sig punktskrift, hjälp med rehabilitering och på så vis integrerats i samhället.

Performance to welcome the participants by a visually-impaired man from Nghe An central province

Fotograf Thu Huong/Sida

Projektet har genom yrkesutbildning hjälpt synskadade att få arbete och inkomster.

The Workshop is a forum for the visually-impaired persons to share their experience and lessons learnt

Fotograf Thu Huong /Sida

Stödet har också syftat till organistionsutveckling av Vietnams riksförbund för synskadade.

resultatexempel

Rehabiliteringsprojekt banar ny väg för synskadade i Vietnam

Uppdaterad: 23 juni 2014

2 300 synskadade i Vietnam har lärt sig punktskrift, fått rehabilitering och hjälp till en yrkesutbildning. Detta har i sin tur lett till att de blivit mer jämlika och att de nu är en tillgång istället för en belastning i samhället.

- Jag föddes blind och växte upp med ett mindervärdighetskomplex. Min enda plats var ett mörkt ställe i mitt lilla hus. Nu kan jag både läsa och skriva punktskrift. Jag har utbildat mig till lärare för synskadade. Jag är mycket lyckligare nu och känner mig mera självsäker än förut. Vi är tacksamma för det stöd som vi har fått från Sverige, det har skänkt ljus och hopp till de synskadade i Vietnam, säger Phan Thi Thuong Hoai, medlem av synskadades förbund i Nghe An.

Hoias historia var en bland flera djupt gripande berättelser under den avslutande workshopen som hölls i provinsen Nghe An i slutet av september, 2010. Man samlades för att markera avslut och sammanfatta resultaten av ett rehabiliteringsprojektet som fått stöd sedan 1994. Över 200 personer med synnedsättning från 10 olika provinser, och som alla deltagit i projektet, kom till det avslutande mötet. Representanter från Synskadades Riksförbund i Vietnam och dess motsvarighet i Sverige deltog också.  

Stödet från Sida via de två organisationerna har haft som övergripande målsättning att möjliggöra för synskadade att få tillgång till utbildning, rehabilitering, yrkesutbildning och integrering i samhället. Stödet har också syftat till organistionsutveckling av Vietnams riksförbund för synskadade.

Funktionshindrade blir en tillgång i samhället

Några av resultaten är att under de 16 år som samarbetet pågått så har 2 300 synskadade fått lära sig punktskrift, hjälp med rehabilitering och på så vis integrerats i samhället. Detta har i sin tur lett till att synskadade blivit jämlika och mindre beroende av sina familjer. Projektet har också genom yrkesutbildning hjälpt synskadade att få arbete och inkomster. En utvärdering bekräftade att projektet hade bidragit till att synskadade fått en bättre och mera självständig roll i samhället. 

I sitt tal sa ordförande i Vietnamesiska riksförbundet Mr. Dao Soat:

- Projektet har förändrat livet för tusentals synskadade vietnameser. De har fått utbildning, de arbetar som lärare, företagare och chefer för kooperativ. Vi har fått se många goda exempel på att funktionshindrade inte är en belastning utan en tillgång. Detta budskap vill vi nu sprida vidare.

- Erik Staaf från Synskadades Riksförbund i Sverige sa att trots relativt litet finansiellt stöd så har resultaten blivit av stort värde.

Han talade vidare om de goda exemplen som nu finns tack vare samarbetet och att fortsatt utbildning och utbyte av erfarenheter  kommer att genomföras av Vietnams Riksförbund för Synskadade. Projektet avslutas men Vietnams eget arbete med utbildning och erfarenheter tillägnade genom projektet börjar. 

- Biståndsrådet Marie Ottosson från Sveriges ambassad i Hanoi betonade att resultaten av samarbetet var lyckade och att 2 300 synskadade har fått ta del av utbildningen. De gripande berättelserna som vi har fått höra är ett bevis på att om synskadade får utbildning och uppmuntran så blir de mindre beroende och en värdefull del av samhället.

Projektet har genomförts i 10 provinser i Vietnam mellan år 1994 – 2009. 12 förskoleklasser har organiserats för 112 synskadade barn. Ungefär 2 300 synskadade mellan 16 – 55 år har lärt sig punktskrift och fått yrkesutbildning.

 

 

 


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän