Hela samhället har fått en ny syn på homosexuella

Genom samarbete med svenska RFSU är ICS den första vietnamesiska organisationen som arbetar uteslutande med att stärka och skydda HBT-personers mänskliga rättigheter i landet.

Foto: iSEE

resultatexempel

Hela samhället har fått en ny syn på homosexuella

Uppdaterad: 15 augusti 2014

För några år sedan ansågs homosexualitet vara en sjukdom i Vietnam och många var tvungna att dölja sin sexualitet av rädsla för att frysas ut eller förlora jobbet. Men tack vare ett samarbete mellan det vietnamesiska forskningsinstitutet iSEE och svenska RFSU har Vietnam fått en stark HBT-rörelse och kan komma att legalisera samkönade äktenskap.

– Mitt liv har helt förändrats. I dag kan jag leva öppet med min homosexualitet och min mamma har gått med i en föräldragrupp som stöder HBT-rörelsen, säger studenten Khoa Teddy, 24, från Ho Chi Minh City.

Så var det inte för fyra år sedan när det Sida-finansierade samarbetet mellan RFSU och iSEE (Institute for Studies of Society, Economy and Environment) inleddes. Då var Khoa Teddy tvungen att dölja sin sexualitet. När han berättade om den för sin mamma blev hon förtvivlad och gick till olika psykologer för att försöka bota honom.

Han var inte ensam. En studie som utfördes av iSEE i Hanoi 2009 visade att 86 procent av de tillfrågade homosexuella kände sig tvungna att dölja sin sexualitet för att inte förlora vänner och jobb. 90 procent ansåg att samhället hade en negativ syn på homosexualitet och många upplevde att de blev diskriminerade.

Det fick iSEE att dra igång ett samarbete med RFSU som syftade till att stärka homosexuellas rättigheter och motverka fördomar. Under 2010-2012 arbetade de för att öka medvetenheten kring HBT (homosexuella, bisexuella och transsexuella) i samhället genom informationskampanjer riktade framför allt mot massmedia och olika kvinno- student- och ungdomsorganisationer.

Samarbetet har bland annat lett till att homosexualitet har blivit en del av flera skolors sexualundervisning, en kampanj har genomdrivits mot mobbning i skolan, sexualrådgivare har utbildats i HBT-frågor och det har startats en stödgrupp för anhöriga.

Enligt Le Quang Binh, chef på iSEE, har projektet varit enormt framgångsrikt.

– Hela samhället har fått en ny syn på homosexuella. Tidigare beskrevs homosexualitet som en sjukdom i medierna. I dag handlar rapporteringen om att alla ska ha rätt att älska den man vill. Det gör att många HBT-personer känner sig starkare och att allt fler vågar komma ut och prata öppet om sin sexualitet, även i medierna. För fyra år sedan hade det varit otänkbart. Så jag är väldigt stolt över vårt arbete och vad vi har åstadkommit för HBT-samhället, säger han.

Ett av de viktigaste resultaten av samarbetet är framväxten av ICS, den första vietnamesiska organisationen som arbetar uteslutande med att stärka och skydda HBT-personers mänskliga rättigheter i landet.

– Förut fanns det några kaféer där HBT-personer träffades, men de var så hemliga att få kände till dem. Tack vare ICS har vi fått tillgång till ett stort nätverk och en ny gemenskap, säger Khoa Teddy.

En av organisationens viktigaste frågor under 2013 har varit att driva igenom att samkönade äktenskap legaliseras. Tack vare olika kampanjer har de fått justitiedepartementet att överväga en lagändring. Här har de fått mycket inspiration från Sverige som ligger långt fram när det gäller lagar kring sexualitet och har tillåtit samkönade äktenskap sedan 2009.

– Vi har gjort studiebesök i Sverige och Stockholm Pride, och RFSU har varit i Vietnam och delat sina erfarenheter av lobbyverksamhet. Det var väldigt lärorikt, säger Le Quang Binh.

En av RFSUs uppgifter är att motverka fördomar och diskriminering mot HBT globalt. Men för att kunna påverka opinionen i andra länder krävs lokal kännedom. Därför har samarbetet varit framgångsrikt även för dem.

Sidafinansieringen upphör i oktober 2013, men projektet har lett till ytterligare finansiering från annat håll. Parterna överväger nu ett regionalt samarbete med HBT-organisationer i andra länder i Sydostasien, där de kan använda erfarenheterna från projektet i Vietnam.

Fakta

Projekt: Ökade rättigheter för HBT-personer genom utvecklingen av HBT-organisation i Vietnam
Parter: Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) och Institute for Studies of Society, Economy and Environment (iSEE), en ideell organisation som arbetar med rättighetsfrågor.
Projektsumma: 2 260 000 SEK
Från Sida: SEK 1 760 000
RFSU: 257 000 SEK
iSEE: 383 000 SEK
Tidsram: november 2010 - oktober 2013
Resultat:
  • ICS lanserade en kampanj tillsammans med iSee och Sexual Rights Alliance för att skapa medvetenhet kring mobbing i skolan för HBT-elever. Tusentals namnunderskrifter samlades in och presenterades till utbildningsministern med krav på att adressera mobbing i skolan.
  • Efter en workshop med 120 familjerådgivare har en plan tagits fram för att utbilda familjerådgivare att ge stöd till HBT-personer
  • Föräldragruppen PFLAG anordnar möten för föräldrar att få mer information om HBT-frågor och deltagare i mötena har efteråt gett intervjuer i media för att sprida informationen vidare och visa att de har fått en ökad förståelse och acceptans för HBT-personer.
  • iSEE har blivit ombedda av justitiedepartementet att ge information om HBT-grupper i Vietnam och stötta revisionen av äktenskapslagen.
  • RFSU och iSEE arbetar för att fortsätta samarbetet på en regional nivå och ta konceptet från det här projektet och implementera det i resten av regionen för att öka förståelsen för HBT-personer över Ostasien.

Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän