Cyklist på landsväg i Vietnam.

Fysisk aktivitet befrämjar god hälsa - i Vietnam likaväl som i Sverige. Och nu kan även vietnamesiska läkare ordinera motion på recepten.

Foto: Olof Sandkull/Sida

resultatexempel

”Fysisk aktivitet på recept” - nu även i Vietnam

Uppdaterad: 27 juni 2014

Vietnamesiska och svenska parter har tillsammans gjort kunskap om sambandet mellan fysisk aktivitet och förebyggande av sjukdomar tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonal i Vietnam. Nu kan även vietnameser ordineras ”fysisk aktivitet på recept”.

”Physical activity in non-communicable disease prevention in Vietnam: from evidence base to policy implementation” är namnet på detta treåriga aktörssamverkansprojekt mellan Karolinska Institutet och Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet i Sverige och Hanoi Medical University (HMU) samt till viss del WHO och hälsoministeriet i Vietnam. Projektet startade vid årsskiftet 2010/2011 och avslutas nu efter nästan 3 års samarbete.

Projektet har bidragit till att faktabelagd kunskap  om hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla kronisk sjukdom har blivit tillgänglig för praktisk användning inom hälso- och sjukvården och i det vietnamesiska samhället.

Bland annat har man arbetat med utbildning av vietnamesisk hälso- och sjukvårdspersonal i konceptet ”fysisk aktivitet på recept”. Tretton  nyckelpersoner inom hälso- och sjukvården i Vietnam och 251 personer, företrädesvis hälso- och sjukvårdspersonal, har fått utbildning. Som ett resultat av detta ges sedan december 2013 kurser i fysisk aktivitet på recept för såväl sjukvårdspersonal som patienter av aktörer inom hälso- och sjukvården i Vietnam.

Gemensamt har man också låtit översätta  en bok som sammanfattar den senaste forskningen gällande fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS,  till vietnamesiska. Boken används som kurslitteratur vid kurserna som nyss startats och säljs via HMU samt kan laddas ned gratis som PDF via den hemsida som är knuten till projektet i Vietnam,.

Sida har stött detta aktörssamverkansprojekt i tre år och stödet avslutas i och med utfasningen av det bilaterala samarbetet med Vietnam. Samarbetet kommer fortsätta genom planeringsstöd från Vetenskapsrådet. Ett fortsatt mål är att samarbetet ska bidra till utvecklandet av nationella riktlinjer för fysisk aktivitet för prevention av kroniska sjukdomar.

 - Vi fortsätter att samarbeta med forskningskollegor i Hanoi  och studerar för närvarande individanpassad behandling med fysisk aktivitet inkluderande samhällsstöd för typ 2-diabetiker i Vietnam. Projektet har erhållit planeringsmedel från det Sida-finansierade programmet U-forsk  som administreras av Vetenskapsrådet. Vi planerar nu att tillsammans  sätta upp en livsstilsenhet på ett sjukhus i Hanoi. Dessutom har diverse högt uppsatta personer på sportministeriet, hälsoministeriet, utbildningsministeriet och WHO i Hanoi visat intresse av att utvidga samarbetet, säger Carl Johan Sundberg, professor vid Karolinska Institutet och huvudsökande.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän