Småskaliga vattenkraftverk är ett sätt  att ge Vietnams landsbygdsbefolkning tillgång till el.

Fotograf Sida

Småskaliga vattenkraftverk är ett sätt att ge Vietnams landsbygdsbefolkning tillgång till el.

VSRE-programmet har bland annat tagit fram småskaliga Sol-PV installationer. Här i Tay Giang, Quang Nam provinsen.

Fotograf Sida

VSRE-programmet har bland annat tagit fram småskaliga Sol-PV installationer. Här i Tay Giang, Quang Nam provinsen.

resultatexempel

Eltillgången når rekordnivåer i Vietnam

Uppdaterad: 19 juni 2014

På mindre än fyra årtionden har hushållens tillgång till elektricitet ökat från 5 till 96 procent i Vietnam. Det gör landet till Sydostasiens snabbaste vad gäller elektrifiering; en utveckling som Sida haft del i genom att stödja kapacitetsutveckling och investeringar.

Vietnam har satsat stort på att använda sina vattenresurser till att producera energi för industrier och jordbruk. Intäkterna har även gjort det möjligt att finansiera en utvecklad tillgång till el i byarna på landsbygden.

Sida har bidragit till energisektorns utveckling i Vietnam sedan 1984, genom stöd till utveckling av kapacitet hos elbolag och myndigheter samt finansiering av investeringar. I takt med att tillgången till elektricitet ökade i städer, för industrin, för konstbevattning m.m. ändrade Sida inriktningen på sitt stöd och fokuserade på landsbygden.

År 2004 lanserade Sida och Vietnams Industri- och handelsministerium ett program (VSRE), med syftet att påskynda tillgången till elektricitet på landets landsbygd och i dess bergsområden. Energin skulle produceras med hjälp av förnybara energikällor utanför det nationella elnätet, framför allt genom småskalig vattenkraft, men även källor som solenergi och biogas.

VSRE har bistått Vietnams regering i arbetet att identifiera platser med gynnsamma förhållanden för småskalig elproduktion på landsbygden runtom i Vietnam. VSRE har även utvecklat en teknisk standard för elektrifiering av landsbygden som antogs år 2006 som en enhetlig nationell standard, vilket även ersatte tidigare lokala standarder runtom i landet.

– Den modell som använts för att identifiera de mest gynnsamma platserna har både tittat på möjligheterna till att producera förnybar el samt tagit hänsyn till miljöaspekter. Eftersom det rör sig om småskaliga anläggningar som ska försörja ett antal byar var det viktigt att hålla kostnaderna nere. Därför var utgångspunkten att använda Vietnams regelverk så långt möjligt, vilket visade sig vara bra för att öka hållbarheten av investeringarna, säger Göran Haag, programhandläggare på Sida.

Att ta fram förnybara energisystem innebär höga initiala kostnader, och i Vietnam även höga administrativa kostnader. VSRE har designat olika modeller för finansiering, drift och underhåll samt en fond för elektrifiering utanför det nationella elnätet, för att hantera de kostnaderna. Programmet använde även en samfinansieringsmodell för sina fyra pilotprojekt – tre småskaliga vattenkraftverk och ett sol-dieselhybridsystem.

VSRE avslutades 2010 och hyllades som en framgång, framför allt genom sitt etablerande av framtida ramverk för en bredare implementering av förnybara energiprojekt utanför det nationella elnätet.

– Vi har hela tiden haft ett nära samarbete med de Vietnamesiska myndigheterna, som har haft ägarskapet i programmet. Det har lagt grunden för en utbyggnad av miljömässigt hållbar småskalig elförsörjning i Vietnams avlägsna delar, till rimliga kostnader. Något som bidrar både till landets ekonomiska och sociala utveckling, säger Göran Haag, programhandläggare på Sida.

Efter att programmet avslutades har arbetet fortsatt genom ett projekt finansierat av Asian Development Bank (ADB), som bland annat ska ta fram 10 småskaliga vattenkraftverk i sex av de provinser i landet som har minst tillgång till elektricitet. Kraftverken kommer att förse 60-75 byar med ström. Utbyggnad av kraftnätet är en annan komponent i det ADB-finansierade projektet.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän