Parlamentariker från Vietnam på studiebesök i Sverige och Finland för att diskutera bland annat jämställdhetsfrågor.

Parlamentariker från Vietnam på studiebesök i Sverige och Finland för att diskutera bland annat jämställdhetsfrågor.

Foto: Sida

resultatexempel

Demokratisamarbete gynnar Sveriges handelsutbyte med Vietnam

Uppdaterad: 27 juni 2014

Sveriges riksdag har under lång tid samarbetat med Vietnams nationalförsamling för att utveckla demokratin i landet. Det har resulterat i att parlamentet har en starkare ställning än tidigare, och att öppenheten mot allmänheten har ökat. Samarbetet har också indirekt stärkt Sveriges goda rykte i Vietnam, vilket bland annat gynnar handelsutbytet mellan länderna.

Sedan 1998 har svenska riksdagsledamöter och tjänstemän regelbundet träffat vietnamesiska parlamentariker för att utbyta kunskap och erfarenheter. Under de första nio åren finansierades samarbetet med biståndspengar, nu fortsätter det utan stöd av Sida.

Det övergripande syftet med samarbetet har varit att bidra till en demokratisk utveckling genom att stärka parlamentarikernas roll som lagstiftare och öka effektiviteten i nationalförsamlingens administration. Att öka öppenheten mot allmänheten har varit en viktig del i arbetet.

– Samarbetet har medfört många positiva förändringar. Parlamentarikerna och deras personal har utvecklat sitt sätt att arbeta och har högre kapacitet idag än tidigare. Öppenheten mot allmänheten har också förbättrats avsevärt. Det ger ökad kunskap och insikt, och är starkt bidragande till ökad demokratisering i Vietnam, berättar Nguyen Thi Cam Nhu, ”Head of the Division for International Cooperation Project Management, Office of the National Assembly of Vietnam”.

– Vi har bland annat introducerat den svenska modellen med ”ombudsmän”, ungdomsparlament och bred informationsspridning till allmänheten. Förändringsarbetet är seriöst och får stort stöd av vietnameserna. Ett exempel på detta är när vi arrangerade den allra första ungdomsriksdagen i Hanoi 2006, vilket väckte stor uppmärksamhet bland skolelever, studenter och vanliga medborgare, fortsätter hon.

Öppenhjärtliga diskussioner

Vietnam är ett av de länder där det svenska biståndet fasas ut och där aktörssamverkan, utan direkt stöd av biståndsmedel, får en allt viktigare roll. Landet är en enpartistat och parlamentet har tidigare haft en svag ställning i förhållande till kommunistpartiet och regeringen.

– I våra möten med politiker och tjänstemän har vi haft öppenhjärtliga diskussioner om vilka villkor och krav som en demokrati ställer. Om hur viktigt det är att tillåta en livaktig opposition och olika åsikter. Nu finns det en del grupperingar inom kommunistpartiet, vilka kan vara embryon till ett flerpartisystem, säger Anders Forsberg, riksdagsdirektör.

Han är djupt involverad i samarbetet från Sveriges sida och berättar också att jämställdhet har varit ett viktigt ämne. Ett särskilt samarbete mellan kvinnliga parlamentariker i båda länderna har utvecklats. Anders Forsberg betonar att båda länderna lärt sig mycket.

– Vi har inte åkt till Vietnam och agerat ”lärare”, samarbetet har också varit ett kunskapslyft för alla svenskar som deltagit. Det har gett fördjupad kunskap och insikt om att förutsättningarna för demokratiutveckling skiljer sig mycket åt i världen. Samarbetet gynnar även Sveriges övriga kontakter med landet. Uppåt 70 svenska företag är etablerade i Vietnam och de har mycket att tjäna på att Sverige har ett gott rykte bland politiker, affärsmän och allmänhet, fortsätter han.

Ömsesidigt utbyte

Samarbetet med Vietnams nationalförsamling är det mest omfattande som riksdagen någonsin har haft med ett annat enskilt parlament.

Seminarier, studiebesök, utbildningsinsatser och kapacitetshöjande åtgärder för bibliotek och på IT-området har ingått i projektet.

Vietnamesiska politiker, tjänstemän och vissa strategiska grupper som journalister och lärare har deltagit. Från svensk sida har ett stort antal riksdagsledamöter och tjänstemän medverkat.

Flera konkreta förändringar har skett i spåren av detta. Idag finns det fler heltidsparlamentariker än tidigare och de sammanträder oftare. Ministrarna deltar i TV-utsända utfrågningar i kammaren. Skolklasser och allmänhet kan besöka parlamentet. En mycket välbesökt hemsida har öppnats och ett informationscenter är på gång.

– Att det biståndsfinansierade projektet är avslutat innebär inte att samarbetet avbryts. Vi kommer att fortsätta att ha kontinuerliga kontakter med våra kollegor i Vietnam. Det är ett utbyte som båda parter tjänar på, säger Anders Forsberg.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän