Phung och de andra byborna bestämmer över utvecklingen av den egna byn. De röstar tillsammans fram alla beslut om vad de ska använda gemensamma medel till. De åstadkommer avancerad lokal demokrati. Sida stödjer demokratisk utveckling i Vietnam genom ett projekt kallat 'Chia Se' som betyder ungefär 'dela med sig'.

Phung och de andra byborna bestämmer över utvecklingen av den egna byn. De röstar tillsammans fram alla beslut om vad de ska använda gemensamma medel till. De åstadkommer avancerad lokal demokrati.

Foto: Ana Spross/Sida

resultatexempel

Avancerad demokrati i en enpartistat – går det?

Publicerad: 1 juli 2009 Uppdaterad: 27 juni 2014

Sverige stödjer demokratisk utveckling i Vietnam, genom ett stort samarbete med sex distrikt, 62 kommuner, 464 byar och cirka 40 000 hushåll. Totalt berörs drygt 200 000 individer i de tre provinserna Quang Tri, Yen Bai och Ha Giang.

Arbetet som handlar om hjälp till självhjälp för fattiga genomförs av och i regi av invånarna i byarna. Samtidigt som de förbättrar sin levnadsstandard tillsammans, lär de sig praktiskt att de kan rösta och påverka gemensamma beslut. Vilket är en förutsättning för demokratisk utveckling. Samarbetet heter Chia Se, som betyder ungefär ”dela med sig”.

Chia Se ger direkt demokrati till byborna

En by i Vinh Tu kommun, i Vinh Linh distriktet är ett bra exempel på hur Chia Se fungerar på gräsrotsnivå. Ett 50-tal personer, i princip alla vuxna i byn, är med på ett bymöte. De trängs i dubbla rader runt ett bord i en ganska liten lokal. Det är varmt. Rummet har bara en lampa, vilket gör rummet ganska skumt, trots den gassande solen utanför. Byborna berättar hur deras liv har påverkats av Chia Se.    

– Vi väljer vår byledare vartannat år. Och han eller hon leder sedan bymötena varje månad, där vi samlas för att bestämma  om vad de gemensamma medel vi får från distriktskontoret ska gå till säger Phung.

De fattiga bestämmer vad pengarna ska användas till

I byarna beslutar de ofta mycket fattiga byborna om vad de ska använda pengarna de får från kommunen till.

– Vi bestämde att vi ville ha rinnande vatten, säger Huong. För ett år sedan byggdes den här vattentanken, och nu har alla hushåll en vattenkran. Förut var vi tvungna att gå och hämta vatten långt borta. Underhållet till vattentanken och systemet är säkrat genom en avgift som täcker underhåll samt lön för en tillsyningsperson.

Den här tvåbarnsmamman diskar numera hemma vid sitt hus. Innan byn bestämde att använda pengar för en vattenpump var hon tvungen att gå långt för att hämta vatten. [Foto: Johanna Palmberg] Den här tvåbarnsmamman diskar numera hemma vid sitt hus. Innan byn bestämde att använda pengar för en vattenpump var hon tvungen att gå långt för att hämta vatten. [Foto: Johanna Palmberg]

 

Hjälp till självhjälp för fattiga personer

Chia Se ger bidrag till individer också. De allra fattigaste får hjälp till självhjälp för att kunna försörja sig uthålligt. Det kan röra sig om att man får en gris, en ko eller ris för att kunna odla och skörda tillräckligt för en familjs uppehälle. Grisarna avlar man, och säljer kultingarna för att tjäna pengar. Den som fått en ko ger den första kalven till någon annan i byn.

Under de första åren handlade det mycket om bidrag till individer men under de senaste åren har besluten ofta handlat om beslut som kommer flera till gagn.

– Chia Se är ett program om landsbygdsutveckling, säger Johanna Palmberg som ansvarar för Sveriges bidrag till naturresurser, miljö och landsbygdsutveckling. Men i realiteten är det mycket mer än så. Det är ett gigantiskt demokratiexperiment fortsätter hon.

 – Jo, visserligen ger Chia Se stöd till byar och individer i reda pengar som omsätts till djur eller spannmål. Det hjälper byarna och individerna. Men, det är själva sättet det här projektet är utformat på som är hela grejen.

Chia Se är upplagt så, att det finns insyn i alla medel. Byarna känner till hur mycket pengar kommunnivån har avsatt till just deras by, och kan följa pengarna samt har insyn i uppföljning av contractors. Detta motverkar korruption. 

Byborna får lära sig att de har rättigheter och kan påverka. De har förut inte kunnat  influera beslut som berör  den egna närmiljön. Plötsligt röstar de fram sina lokala ledare, deltar i möten och tar beslut. Det är lokal demokrati på en mycket avancerad nivå. Det här projektet som engagerar människor från gräsrotsnivå och uppåt har potential att bli en demokratirörelse. Chia Se har programmet påverkar på gräsrots- kommun- och distriktsnivå. Men även på nationell nivå, genom att Planeringsministeriets manual för planering på distrikt och kommunnivå nu testas i två distrikt. Avsikten är att manualen skall användas över hela landet.

– Jag är mycket imponerad av styrkan hos de människor vi arbetar med här, säger Johanna Palmberg. Med vårt stöd förbättrar de sina levnadsvillkor och ställer krav. Om sådana här människor blir tillräckligt många tror jag att de kan påverka utvecklingen mot demokrati i landet väldigt positivt.

 


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän