En mor med sitt barn på National Hospital of Pediatrics i Hanoi. Universitetssjukhuset i Lund har startat ett sexårigt samarbete med barnsjukhuset. Målet är att utveckla vården så att fler barn i området kan överleva svåra cancersjukdomar. Samtidigt får de svenska läkarna och sjuksköterskorna unik kunskap om ett annat lands barnsjukvård och forskning.

Foto: Roger Lundholm/Universitetssjukhuset i Lund

Vietnam

Vårt arbete i Vietnam

Uppdaterad: 4 maj 2015

Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med Vietnam fasades ut 2013. Landet var under många år ett prioriterat biståndsland för Sverige, och ett av målen med utvecklingssamarbetet var att bidra till att göra Vietnams ekonomiska utveckling så fattigdomsinriktad och demokratisk som möjligt. Följande text är från 2009.

Vietnam har under många år varit ett prioriterat biståndsland för Sverige. Det svenska  utvecklingssamarbetet inleddes  redan 1967 och  Sverige var under en lång följd av år en av de största givarna. Sammantaget har Sverige bidragit med över 2 miljarder USD till infrastruktur, reformer och fattigdomsbekämpning. Ett av Sveriges mål med utvecklingssamarbetet är att Vietnams ekonomiska utveckling ska bli så fattigdomsinriktad och så demokratisk som möjligt. En utvärdering av Sveriges över fyrtioåriga bistånd visade att det svenska stödet lyft miljoner vietnameser ur fattigdom.

I enlighet med samarbetsstrategin med Vietnam för åren 2009-2013 fasas nu det bilaterala biståndet ut.

Projekt för lokal demokrati

Ett exempel är ett Sida-stött program som heter Chia Se Poverty Alleviation Programme, förkortat Chia Se. Chia Seprogrammet, som nu är avslutat, var framgångsrikt i att främja decentralisering och lokal demokrati i de aktuella provinserna.

Stöd till media

Ett område som Sverige prioriterat  under 20 års tid är stöd till media. Hälften av alla journalister i Vietnam har genomgått någon typ av utbildning som finansierats av Sverige. Yttrandefrihet, pressfrihet och transparens är långt ifrån självklart i Vietnam och Sveriges långvariga engagemang inom sektorn har varit värdefullt för att stödja journalisternas och media-managers arbete i en svårarbetad miljö.

Rättssystemet i Vietnam

Sverige var den första givaren inom rättsområdet och har betonat vikten av att utveckla ett oberoende rättsväsende som respekterar och skyddar de mänskliga rättigheterna och som kan bekämpa korruptionen effektivt.

Sverige har bidragit till modernisering av juristutbildningen och har även hjälpt till etablera ett nationellt advokatsamfund.

Miljö och klimat

Vietnam är ett av de länder som är värst drabbat av klimatförändringar. Förhöjda havsvattennivåer gör att salt havsvatten tränger in i risfälten och riskerar  därmed livsmedelsförsörjningen.

Samarbetsstrategin för Vietnam prioriterar samarbeten mellan svenska och vietnamesiska parter för att tillsammans tackla konsekvenserna av klimatförändringar.  Fler aktörer är idag engagerade i sådana samarbeten,  både på policy-nivå och i direkt arbete med utsatta grupper.

Vietnam litar på Sverige

Sveriges långvariga engagemang och stöd till Vietnam har byggt upp goda relationer och ett starkt förtroende.

Vi har därmed kunnat arbeta med frågor som är känsliga i Vietnam. Den goda relationen måste nu värnas i ett skede där det bilaterala biståndet fasas ut. Det finns en god grund att stå på och förutsättningarna för många aktörer att fortsätta med samarbeten bedöms goda. Vietnam efterfrågar svensk kunskap, teknologi och fortsatt kontakt med Sverige. Det svenska biståndet lämnar ett starkt arv att förvalta

Information till Sidas samarbetsparter i projekt i Vietnam

För parter som ska slutrapportera sina projekt har Sida samlat tips och råd inför slutrapportering.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän