Partnership poster

Göteborg och Nelson Mandela Bay (f d Porth Elizabeth) har mycket gemensamt. Samarbetet städerna emellan sker på bred front med fokus på utveckla ekonomin, minska fattigdomen och orättvisorna samt stärka jämställdheten och demokratin.

Foto: Books build bridges

resultatexempel

Nära partnerskap utvecklar Göteborg och Nelson Mandela Bay

Uppdaterad: 13 augusti 2014

Sverige och Sydafrika hade redan under kampen mot apartheid många förbindelser. I slutet av 1990-talet fördjupade två städer relationerna och började samarbeta långsiktigt. Idag har Göteborg och Nelson Mandela Bay ett livligt samarbete som bidrar till utvecklingen på många olika områden, i båda städerna.

Enligt Hester Botha, biträdande direktör, avdelningen för internationella relationer, Nelson Mandela Bay Municipality, har samarbetet öppnat många dörrar för befolkningen och gett dem unik och värdefull inblick i hur en modern stad i ett framgångsrikt land fungerar.

– Det här är det mest långvariga och lyckade samarbete som som vår stad någonsin haft. När det startade var Sydafrika fortfarande isolerat från omvärlden, kulturellt, ekonomiskt, akademiskt och socialt.

Förtroendefulla relationer

Göteborg och Nelson Mandela Bay (f d Porth Elizabeth) har mycket gemensamt. De är viktiga hamnstäder, har omfattande bil- och stålinidustrier och stora förortsområden. Det gemensamma målet har från första stund varit att skapa förutsättningar för ömsesidig och hållbar utveckling i båda städerna. Fokus ligger på att utveckla den lokala ekonomin, företagandet, jämställdheten och demokratin, och att minska fattigdomen och orättvisorna. Samarbetet sker på bred front mellan universitet/högskola, näringsliv och offentlig sektor, genom kunskaps-, erfarenhets- och idéutbyte mellan människor.

– Vårt partnerskap har utvecklats i tre steg. Det första året hade vi fokus på att bygga upp förtroendefulla relationer, yrkesmässiga, sociala och politiska. Detta för att förstå varandras olika kulturer och förutsättningar och hur de påverkar samarbetet, berättar Hester Botha.

– Det andra året identifierade vi vilka aktiviteter som var viktiga för utvecklingen i båda städerna. Vi samlade in fakta, planerade aktiviteter och förberedde budget. 2001 startade så det breda genomförandet vilket vi fortfarande är mitt inne i, fortsätter hon.

Bygger kapacitet och kunskap

Många av nyckelprojekten är fokuserade på kapacitetsutveckling och kunskapsutbyte. Ett sådant exempel är kommunsamarbetet mellan Frölunda och Gelvandale, och i synnerhet Frölunda Kulturcenter och Gelvandale Public Library som ligger i en kåkstad utanför Nelson Mandela Bay.

– Gelvandale har utvecklats till ett fullfjädrat kulturcenter med workshops, utställningar och uppträdanden. Det har förvandlat det kulturella och sociala landskapet i området och bidragit till många förändringar som till exempel ökat inflytande i samhället, minskad fattigdom, ökat medvetande om hiv och aids och om miljö, säger Hester Botha.

Ett annat viktigt projekt är kapacitetsutvecklingen av de kommunala biblioteken i Nelson Mandela Bay, och framförallt av bibliotekariernas yrkesroll. Här ingår bland annat projektet ”Books Building Bridges” som ska stimulera läsning bland elever i både Göteborg och Nelson Mandela Bay.

Långsiktigt arbete

Samarbetet har också fördelar för Göteborg, på många områden. Bland annat har Göteborgs universitet introducerat studentstödsprogrammet ”Peer Helping”, som har utvecklats i samarbete med Nelson Mandela Bay University som länge har arbetet med ”Peer Help”.

– Nu är programmet ett av de ledande på området och vi har fått flera förfrågningar från universitet utomlands om att utveckla konceptet, berättar Anki Gustavsson, assisterande koordinator Sydafrikaprojekten, Business Region Göteborg. 

– På miljösidan har vi sett resultat som förbättrade databassystem för insamlig av data om luftkvalitet, kompetenscertifiering kring miljöledningssystem och förbättringar av kunddatabaser för avfallshantering. När det gäller stadsplanering har vi genomfört förbättringar genom ömsesidiga diskussioner kring stadsutveckling, i synnerhet stadskärnan och hamnkvarteren, fortsätter Anki Gustafsson. 

Näringslivet är indirekt involverat i många projekt, framförallt genom att de är en aktör som sitter på specialistkompetens inom vissa områden som berör olika projekt.

– Genom gott och långsiktigt arbete bygger man förtroende och genom det kan vi underlätta affärsrelationer mellan våra regioner, säger Anki Gustafsson. 

Självklar fortsättning

Det långvariga samarbetet har även resulterat i aktiviteter och utbyte som genomförs utan medel från Sida. Ett exempel är ostindiefararen Götheborgs vänortsbesök i Nelson Mandela Bay 2006. Ett annat exempel är utställningen ”East Cape from Above” som gästade kulturfestivalen i Göteborg och presenterade Östra Kapprovinsen som ett intressant turistmål. Och nästa år står Nelson Mandela Bay värd för ”FIFA 2010 Soccer World Cup” med stöd från Göteborg.

– Vi är helt övertygade om att samarbetet kommer att växa och frodas i synnerhet när det gäller hållbar stadsutveckling, miljö- och klimatförändringar, lokal ekonomisk utveckling och kultur, säger Hester Botha.

 

Sydafrika är ett av de sju länder där det svenska biståndet håller på att fasas ut och där det svenska engagemanget kommer att förändras. Samarbete mellan olika svenska aktörer – myndigheter, organisationer, näringsliv – och partners i landet kommer att spela en stor roll för den fortsatta utvecklingen.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän