Hivprevention Sydafrika: En kvinna lämnar blodprov i Sydafrika.

Genom SWHAP nås årligen cirka 20 000 anställda på svenskrelaterade företag i hälsoprogrammen. Med familjer inräknade uppskattas 45 000 personer bli berörda.

Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

fakta

Svenska företag satsar på hållbart hiv och aids-program

Uppdaterad: 13 augusti 2014

Vad?

SWHAP, Swedish Workplace HIV AIDS Programme startades 2004 av NIR, Näringslivets Internationella Råd och IF Metall. Idén handlar om att utveckla företagsvården och minska risken för hiv/aids. Från starten i Sydafrika har programmet spridits till svenska företag i Botswana, Ghana, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Uganda, Kenya, Namibia, Nigeria DRC Rwanda, och Etiopien. SWHAP  och företagen delfinansierar programmet under cirka tre år. Därefter fortsätter aktiviteterna på företagets egen budget. I arbetet ingår att ge gratis vård och medicin och stöd till familjer. Aktiviteter som tar upp värden, beteenden, stigma och diskriminering präglar konceptet.

Varför?

Afrika, och framför allt de södra delarna av kontinenten, har drabbats hårt av hiv/aids. År 2012 uppskattade UNAIDS att runt 35,5 miljoner människor lever med hiv globalt sett. Av dessa bor cirka 70 procent i Afrika söder om Sahara. Av SWHAP:s arbetsländer har Botswana flest hiv- och aids-smittade – 23 procent – i regionen. Därefter följer Sydafrika med knappt 18 procent och Zimbabwe på knappt 15 procent. Då hiv/aids drabbar hem och arbetsplatser samt skolor krävs ett helhetsgrepp. Genom att företag tar ett ansvar och arbetar preventivt kan sjukdomsförlopp bromsas i tid samt produktivitet och familjer räddas.

Vem?

Programmet genomförs av företagen själva och modellen bygger på att involvera anställda, fackliga representanter, och chefer samt även på vissa ställen hela familjer.

Hur mycket?

Sverige har stött SWHAP  från 2004 till 2008 med 24 miljoner kronor. Från 2009 utgick 48 miljoner SEK. Stödet gällde ursprungligen till 2012, men förlängdes till 2014. Ett nytt stöd för perioden 2015-? kommer att beredas under 2014.

Resultat?

  • SWHAP  stödjer ca 209 arbetsplatser i södra Afrika.
  • År 2012 nåddes drygt 23 000/Årligen nås drygt 20 000 anställda på svenskrelaterade företag i hälsoprogrammen.
  • Tack vare tidiga insatser för hiv-smittade har produktionen inte drabbats. Det har i sin tur inneburit att de anställdas pensionsfond, för Atlas Copcos del, tar ut en lägre premie.
  • Hälsoprogrammet intresserar många. Av de anställda i testar sig drygt 60 procent i genomsnitt.
  • Efter delfinansieringens period är slut, många efter tre år, fortsätter programmen på företagen. Atlas Copco, Alfa Lava och Volvo i Sydafrika avslutade det finansiella samarbetet med SHWAP 2008 men är i full gång med de aktiviteter som programmet innebär.
  • Sedan starten 2004 är idag flera Svenska företag involverade bl a; ABB, Alfa Laval, Beckers, Assa Abloy, Autoliv, Atlas Copco, Ericsson, Hemocue, Metso, Saab, Sandvik, Sanitas, Scania, SKF, Tetra Pak, Trelleborg, Tussilago Kitchen, AB Volvo. Även 58 utländska företag är involverade i SWHAP.

Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän