Ett par går över ett fält i Sri Lanka.

Jordbrukarpar i Sri Lanka. Sveriges utvecklingssamarbete med Sri Lanka fokuserade på mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning samt regionalt balanserad ekonomisk utveckling.

Foto: Dominic Sansoni/World Bank

Vårt arbete i Sri Lanka

Utfasning av insatser och stängning av ambassaden i Sri Lanka

Uppdaterad: 12 augusti 2014

Den svenska regeringen har beslutat att avsluta det bilaterala utvecklingssamarbetet med Sri Lanka under 2010. Sida genomför därför ett antal aktiviteter för att dokumentera erfarenheter och resultat under det 50 år långa samarbetet.

Sidas insatser fördes formellt över från ambassaden i Colombo till Sida/Stockholm den 1 februari 2010, då insatserna istället handlades av Sidas Regionala team för Asien.

Redan den 18 februari 2010 tog den svenska ambassaden i New Delhi över ansvaret för konsulära ärenden som pass, uppehålls- och arbetstillstånd.

Ambassaden i Colombo stängde för allmänheten i mars. Däremot har Sverige upprättat ett honorärt generalkonsulat i Colombo.

Det långsiktiga utvecklingssamarbetet avslutades i december 2010 vilket inneburit att ett antal insatser kom att löpa vidare efter ambassadens stängning. Ambitionen att dokumentera erfarenheter och resultat under det 50 år långa samarbetet ska resultera i flera rapporter, varav en utvärdering presenterades på ett seminarium på Sida i april 2012

Det humanitära stödet påverkas inte av att det långsiktiga stödet avslutas – det kommer även fortsättningsvis att handläggas från Sida/Stockholm.   

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän