Sri Lanka

Vårt arbete i Sri Lanka

Uppdaterad: 10 juni 2014

Sverige har under femtio år gett bistånd till Sri Lanka. Att bidra till en fredlig lösning på konflikten har under senare år varit det övergripande målet. I och med att regeringen har besegrat den tamilska gerillan har Sveriges utvecklingssamarbete fasats ut. De program och projekt vi gett stöd har fått ytterligare förstärkning för att fortsätta även i framtiden.

Sri Lanka saknar en brett förankrad plan för fattigdomsbekämpning. Den utvecklingsplan som finns, Mahinda Chintana har tagits fram utan samråd med det civila samhället och har därför inte legat till grund för det svenska utvecklingssamarbetet.

Sveriges stöd till Sri Lanka har bl. a. gått till civila organisationer. Vi har arbetat för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och stödja fredsprocessen.

Under årens lopp har vi bland annat gett stöd till landsbygdsutveckling, vattenkraftsutbyggnad, utbildning, forskningsinstitut, handelskammare, polissamarbete och FN-organ. Efter tsunamin, som drabbade Sri Lanka hårt, bidrog Sverige även med 156 miljoner kronor extra för att minska lidandet och återuppbygga hus och infrastruktur.

Den sista december 2010 avslutades utvecklingssamarbetet med Sri Lanka . För Sida har det varit viktigt att utfasningen  skett på ett ansvarsfullt sätt.

 Fria media kan trycka på för rättssäkerheten

I Sri Lanka finns stora brister i respekten för mänskliga rättigheter. Rättssystemet fungerar ofta dåligt och hot mot journalister är vanligt. Den väpnade konflikten har lett till att situationen förvärrats.

Då rättssäkerheten brister är det viktigt att ge stöd till civila organisationer som kan påverka utvecklingen i landet. Sverige har tillsammans med Norge och Danmark bland annat varit med och byggt upp ett oberoende pressinstitut.

Ekonomisk utveckling över hela landet

Inkomstskillnaderna mellan olika regioner i Sri Lanka är stora. Både Sverige och den lankesiska regeringen strävar efter att jämna ut skillnaderna.

Sverige har gett stöd till ett flertal insatser. Bland annat till projekt som förbättrat infrastrukturen och utvecklat den privata sektorn i de konfliktdrabbade östra och norra delarna av landet. 

Det har även funnits ett samarbete mellan svenska riksbanken och Sri Lankas centralbank där vi funnits med som finansiär.

Sedan utvecklingssamarbetet fasats ut kommer Sverige att fortsätta ge humanitärt stöd till Sri Lanka.

Via bland annat Världsbanken, EU-kommissionen och FN kommer stödet till Sri Lanka indirekt att fortsätta.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän