Elever i ett klassrum delvis raserat under oroligheterna.

Elever i ett klassrum delvis raserat under oroligheterna. Många byggnader förstördes efter självständigheten och alla lärare, som var indonesier, försvann. Från i princip ingenting började ett nytt skolsystem att byggas upp.

Foto: Alex Baluyut/World Bank

resultatexempel

Utbildningssystem under press

Uppdaterad: 13 augusti 2014

De senaste tio åren har Östtimors skolväsende raserats. Inte bara en gång utan två. I kombination med en enorm befolkningsökning innebär det stora utmaningar. Undervisningen sker dels på tetum, dels på portugisiska, ett språk som är nytt både för lärare och barn.

Ungefär hälften av invånarna i Östtimor är under 18 år och varje kvinna föder i genomsnitt sju barn. I ett fattigt land som Östtimor får det konsekvenser. Många är undernärda och får inte tillgång till den hälso- och sjukvård de skulle behöva.

Tillgången till utbildning är också ojämnt fördelad. Det är bara ungefär hälften av barnen som fullgör sin grundskoleutbildning. 

Dubbelt raserat skolsystem

Under oroligheterna som bröt ut efter folkomröstningen för självständigheten raserades hela skolsystemet. Byggnader förstördes och alla lärare, som var indonesier, försvann. Från i princip ingenting började ett nytt skolsystem att byggas upp.

Men under 2006 drabbades Östtimor återigen av oroligheter. Soldater i armén och polisen hamnade i konflikt med varandra och de flesta statliga institutioner paralyserades, så även utbildningsväsendet. Dessutom raserades många skolbyggnader. Än en gång fick man börja om från början.

I dag håller undervisningen fortfarande låg kvalitet. Bristen på skolbyggnader och utbildade lärare är stor och språkproblematiken medför stora utmaningar.

Bättre kvalitet och tillgänglighet

Målet för FN:s barnfonds arbete är att fler barn ska få möjlighet att fullgöra sin grundutbildning. Man samarbetar direkt med Östtimors utbildningsdepartement för att förbättra förmågan att planera och utnyttja resurserna på bästa sätt. 

Dessutom har en ny, lokalt anpassad läroplan tagits fram.


Sidansvarig: Avdelningen för programsamarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän