Några kvinnor passerar distriktsdomstolen i Dili.

Några kvinnor passerar distriktsdomstolen i Dili. Vid självständigheten saknades de flesta komponenter för ett fungerande rättssystem, såsom utbildad personal, ett administrativt system och mycket av den grundläggande lagstiftningen.

Foto: UN Photo/Martine Perret

resultatexempel

Rättsväsende på frammarsch

Uppdaterad: 13 augusti 2014

När Östtimor blev självständigt försvann alla indoneser som jobbat inom rättsväsendet. Under en övergångsperiod har internationella jurister fått gå in och driva arbetet. Samtidigt har ett flertal östtimoreser utbildats och de internationella juristerna börjar nu kunna fasas ut.

Vid självständigheten saknades de flesta komponenter som behövs för att ett rättssystem ska fungera, såsom utbildad och erfaren personal, ett fungerande administrativt system och mycket av den grundläggande lagstiftningen.

Liksom vid alla andra myndigheter har man fått börja från grunden. Hur man lyckas kan vara avgörande för utvecklingen i landet.

– De flesta ser nu optimistiskt på framtiden. Men det återstår mycket att göra. Östtimors utveckling beror på hur man hanterar de reformer som behövs, framför allt inom säkerhets- och rättssektorn, säger Kerstin Lindberg, landansvarig för Östtimor på Sida.

Första nationella juristerna har examinerats FN:s utvecklingsfond, UNDP lanserade 2003 ett omfattande program, JSP (Justice Sector Programme), för att bygga upp Östtimors rättsväsende igen. Sverige är med som en av flera finansiärer.

Direkt efter självständigheten fanns det inga östtimoreser med tillräcklig erfarenhet och utbildning för att sköta verksamheten. För att undvika kaos rekryterades därför jurister från andra länder. För att råda bot på kunskapsluckorna har ett utbildningscenter grundats, Legal Training Centre.

2007 svors de första nationella domarna, åklagarna och offentliga försvararna in. De hade då genomgått en 2,5 år lång utbildning. Sedan dess har ytterligare två kullar med jurister utbildats och de nationella juristerna utför nu en växande andel av arbetet inom rättsväsendet.

Inom ramen för JSP har man även skapat ett it-system, utbildat tolkar och arbetat med att nå befolkningen med information och utbildning i hur rättsväsendet i ett demokratiskt samhälle fungerar.

Svårt att nå ut på landsbygden

Allmänhetens förtroende för det formella rättssystemet är lågt. Många av konflikterna, framför allt på landsbygden, löses fortfarande med traditionellt rättsskipande. Länken mellan det traditionella systemet och det formella är svag.

Inom JSP arbetar man för att stärka rättsväsendets närvaro i de tre distrikten utanför huvudstaden Dili. Hittills har bristen på utbildad personal gjort det svårt, men allt eftersom fler jurister tar examen från Legal Training Centre anställs de även utanför Dili.


Sidansvarig: Avdelningen för programsamarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän