Nicaragua

Vårt arbete i Nicaragua

Uppdaterad: 10 juni 2014

Sveriges utvecklingssamarbete med Nicaragua har pågått i 30 år. Under de åren har många framsteg gjorts på flera områden, till exempel hälsa och landsbygdsutveckling. Samarbetet är nu avslutat och erfarenheterna har summerats för att både vi och andra ska kunna dra lärdom inför framtiden.

Sveriges samarbete med Nicaragua inleddes i samband med Sandinist-revolutionen och bestod till en början av humanitärt stöd och katastrofinsatser. Det utvecklades senare ett brett folkrörelsestöd och ett bilateralt utvecklingssamarbete inom bland annat hälsa, forskning, statsbyggnad, landsbygdsutveckling och mänskliga rättigheter.

Den svenska regeringen beslutade att avsluta det bilaterala utvecklingssamarbetet med Nicaragua i och med utgången av 2011. Projektet Exit Nicaragua har bidragit till en ansvarsfull utfasning. Projektet har gått ut på att dokumentera och sprida erfarenheter och resultat av det 30-åriga utvecklingssamarbetet mellan länderna. Bland annat har två resultatrapporter av samarbetet från 2001 – 2011 presenterats..   

Kunniga poliser vapen mot könsrelaterat våld

I allt stöd till Nicaragua arbetade vi med att stärka institutioner och öka kunskapen och medvetenheten om mänskliga rättigheter.

Ett prioriterat område var könsrelaterat våld. Det visade sig bland annat i samarbetet med polisen där vi bland annat utbildat experter som i sin tur kan föra kunskapen vidare till sina kollegor.

I ett annat program har vi arbetat för att ge fattiga människor på landsbygden tillgång till rättvisa. Det har vi gjort genom ett program för ”barfotajurister”, det vill säga personer i byarna med andra yrken som fått grundläggande utbildning i juridik.

Kunskap ger större skördar

De flesta fattiga i Nicaragua bor på landsbygden. Allra fattigast är områdena kring atlantkusten och norra Nicaragua. Sedan 2001 har vi stött ett omfattande projekt, FondeAgro. Målet med projektet var att minska fattigdomen bland bönder med småskaliga jordbruk.

FondeAgro ger fattiga kvinnor stöd att förbättra sina småodlingar för att kunna ge en mer varierad kost till sina barn. Projektet ger också fattiga småbönder och bondekooperativ i norra Nicaragua teknisk hjälp och stöd att utveckla sina jordbruk. Sedan projektet inleddes har andelen i målgruppen som lever under fattigdomsgränsen minskat från 73 procent till 47 procent.

Vi har dessutom gett stöd till en fond som ska finansiera regeringens program för att utveckla jordbruket på landsbygden, PRORURAL.

Tillgång till barnmorskor räddar mammor

Ett av Sveriges största samarbetsområden i Nicaragua var hälsa. Vi har under lång tid stöttat Nicaraguas hälsodepartement, MINSA, att utveckla hållbara planer och administrativa system för landets hälso- och sjukvård.

Sverige har arbetat aktivt för att få ner mödradödligheten. I samarbete med Karolinska institutet har vi bidragit till att utbilda 394 barnmorskor. Fram till juli 2010 utbildades sammanlagt 541 barnmorskor, vilket är var femte sjuksköterska i Nicaragua. Projektet drivs av hälsoministeriet tillsammans med det nationella universitet, UNAN. Genom RFSU:s kampanj Mammakampen kan du också själv stödja utbildningen av barnmorskor.

Ett viktigt, men känsligt, område som Sverige arbetade med är sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det var en central fråga i dialogen med Nicaragua och i stödet till hälsosektorn och civila samhället.

Sverige har sedan början av 80-talet bidragit till att Nicaragua genom forskning kunnat bygga upp egen kompetens inom flera olika områden, till exempel hälsa, miljö, naturresurser och teknik. Doktorander från bland annat UNAN har även kunnat studera vid svenska universitet.  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän