Radiosamarbete utvecklar demokrati – och leder till nya programidéer

Namibian Braodcasting Corporation har samarbetat med Sveriges Radio och är nu bättre rustade för att granska makten, motverka korruption och förmedla balanserad och oberoende information.

Foto: Glynis Beukes

resultatexempel

Radiosamarbete utvecklar demokrati – och leder till nya programidéer

Uppdaterad: 19 juni 2014

Ett objektivt och oberoende public servicebolag som granskar makten och verkar folkbildande är en förutsättning för att Namibia ska kunna utvecklas till ett demokratiskt samhälle. Därför har ett utbyte mellan Sveriges Radio och Namibian Broadcasting Corporation (NBC) fötts. Ett samarbete som dessutom har lett till nya idéer för den svenska Radioteatern.

– Det har varit fantastiskt berikande och lärorikt. Vi är extremt nöjda med det här samarbetet, säger en sprudlande Ted Scott, projektsamordnare och utbildningschef på NBC.

Namibian Broadcasting Corporation fungerade tidigare som propagandakanal åt den sydafrikanska ockupationsmakten och blev ett oberoende public servicebolag i samband med att Namibia blev självständigt 1990. I dagsläget har de en TV-kanal och tio radiokanaler. Den drygt två miljoner stora befolkningen talar nämligen tio olika språk och även om engelskan är det officiella språket, måste nyheterna sändas på samtliga språk i varsin kanal.

Namibian Broadcasting Corporation finansieras med statliga medel, men på grund av små resurser har medarbetarnas fortbildning blivit lidande. Därför inledde de för fyra år sedan ett samarbete med Sveriges Radio, med finansiering från Sida.

Sveriges Radio har lång erfarenhet av liknande projekt och har sedan 1996 stöttat public servicebolag i olika utvecklingsländer genom SR MDO (Swedish Radio Media Development Organisation).

– När vårt samarbete inleddes hade NBC stora problem. Nyheterna var svårlyssnade med en högtravande stil och bristande källkritik. Det var för mycket fokus på regeringshändelser och för lite på vanliga människor, berättar Tomas Lindblad, projektsamordnare på SR MDO.

I den första fasen av projektet valde de därför att fokusera på radionyheterna och att stärka Namibian Braodcasting Corporation i sin roll att granska makten, motverka korruption och förmedla balanserad och oberoende information.

I den andra fasen som inleddes 2012, har de valt att fokusera på multimedia och digitala medier.

– I dag förväntas public servicebolag skapa innehåll för såväl radio som TV, webb och sociala medier. Att arbeta i flera kanaler samtidigt är något som vi på Sveriges Radio har gjort länge, så det kändes verkligen som ett område där vi kunde bidra, säger Tomas Lindblad.

Det gynnar dessutom demokratiutvecklingen att innehållet blir tillgängligt i fler kanaler och när som helst på dygnet, menar Ted Scott.

– De flesta i Namibia har till exempel minst en mobil, så för oss är det viktigt att jobba med mobilen som plattform. Det gör att vi kan nå fler, säger han.

En annan anledning till att de valde att jobba med multimedia är att det är ett nytt område, vilket innebar att det inte fanns några redan invanda strukturer att förändra.

Två redaktionsgrupper valdes ut: sport och utbildningsprogram för unga. Båda grupperna har samarbetat med sina svenska motsvarigheter och har producerat varsin programserie. De kommer att sändas i tre olika plattformar: TV, radio och webb, under hösten 2013.

– Utbildningsredaktionens målgrupp, 18-25-åringar, har stora problem med arbetslöshet. Därför valde de att göra en programserie om entreprenörskap. När de var i Sverige fick de stöd av svenska Utbildningsradion och passade på att intervjua unga svensknamibianer som driver egna företag, säger Tomas Lindblad.

– Att deltagarna har fått implementera det de lär sig redan under projektets gång har gjort att de lärt sig mer. Det är en av anledningarna till att det här projektet har varit så framgångsrikt, säger Ted Scott.

Under året har de också genomfört en omfattande publikundersökning. Det var den första någonsin i Namibia, berättar Tomas Lindblad:

– En ökad publikmedvetenhet är nödvändig för att innehållet ska nå alla grupper i samhället.

Men tanken med den här typen av utbyten är förstås att den svenska parten också ska få ut något. För Sveriges Radios medarbetare har det bland annat lett till nya programidéer. Radioteatern har till exempel inlett ett samarbete där NBC har varit ute i namibiska skolor och samlat in ungdomars berättelser som de sedan kommer att bearbeta och dramatisera tillsammans.

– I höst åker en grupp med regissör, dramaturg och ljudtekniker ner för att sätta upp en serie korta pjäser tillsammans med NBC. Sedan planerar de att jobba vidare med innehållet på svenska här hemma. Det är ett bra exempel på hur det här samarbetet har lett till inspiration för våra medarbetare. Vi kommer definitivt att fortsätta samarbeta kring olika programidéer även efter att det här projektet har avslutats, säger Tomas Lindblad.

FAKTA

Projekt: Ett samarbete för att förstärka kapacitetsutvecklingen och öka effektiviseringen och kunskapen inom Namibias radio som den statliga radioutsändaren.
Partners: The Namibian Broadcasting Cooperation och Sveriges Radio.
Projektanslag: 6 665 000 SEK
Från Sida: 4 020 000 SEK
NBC: 2 645 000 SEK SR MDO: -
Timsram: September 2008 - December 2013
Resultat:

  • NBC har utvecklat en avdelning för utbildning och kapacitetsutveckling av personalen.
  • Förändringar har gjorts med fokus på nyhetsrapportering och nya programformat har blivit implementerade.
  • Publikundersökningar har antagits i utvärderings- och programplanerings systemet, vilket har resulterat i att NBC har kunnat utöka sina inkomster genom lisens- och reklamintäkter.
  • I fas två av projektet har två produktionsgrupper etablerats med olika fokusområden – sport och utbildning. Dessa två grupper har producerat en programserie var, där utbildningsgruppen till exempel har inriktat sig på entreprenörskap för målgrupen av lyssnare, 18-25 åringar, kopplat till den höga arbetslösheten bland ungdomar i Namibia.
  • Det namibiska produktionsteamet har varit på studiebesök i Sverige där de har inhämtat kunskap om hur radioprogram planeras, produceras och sänds i Sverige. Det namibiska teamet har använt sina kunskaper inhämtade i Sverige och skapat den serie program tidigare nämnt. Den svenska gruppen har besökt NBC i Namibia och utförde, tillsammans med det namibiska teamet, ett antal intervjuer på namibiska skolor. Det insamlade materielat ska användas som manuskript till svenska radioteatern.
 

Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän