En gruvarbetare i Namibia visar upp en bit tennmalm.

En gruvarbetare i Namibia visar upp en bit metallmalm. Gruvnäringen är ett av många områden där samarbete inom projektet MeetingPoint bedrivs.

Foto: Alexander Joe/AFP/Scanpix

resultatexempel

Exportrådet i samverkan med Sida

Uppdaterad: 24 juni 2014

MeetingPoint syftar till att underlätta för svenska och namibiska företag att mötas och bygga relationer. Konceptet har utarbetats av Exportrådet i samverkan med Sida och är ett exempel på aktörssamverkan.

Exportrådet arbetar med att underlätta för svenska företag att etablera sig utomlands. Genom ett samarbete med Sida inom ramen för aktörssamverkan finansieras deras närvaro i Namibia.

Konceptet kallas MeetingPoint och syftet är att skapa förutsättningar för svenska och namibiska företag och organisationer att mötas. Tillsammans kan de då utveckla företagsrelationer – tyngdpunkten ligger på att bygga långsiktiga hållbara ekonomiska relationer mellan svenska och namibiska parter.

– Sidas bidrag gör att Exportrådet kan etablera sig på en tillväxtmarknad tidigare än vad de brukar, säger Ulf Ekdahl, handläggare med ansvar för aktörssamverkan i Namibia på Sida. Idén är att arbeta för ökad handel åt båda hållen mellan länderna. 

Verksamheten inom MeetingPoint delfinansieras av Sida inom ramen för det aktörsdrivna samarbetet. På sikt ska verksamheten vara självfinansierande.

Bas för bra relationer

För Exportrådets del innebär MeetingPoint i Namibia en möjlighet att etablera sig och bygga upp marknadskunskap och breda nätverk. Det ger bättre förutsättningar att stödja kommersiella relationer.

Fokus för Exportrådets insatser i Namibia ligger på att aktivt fånga upp idéer och stimulera och driva processer inom områden som är intressanta ur ett näringslivsperspektiv. Det kan röra sig om transport, handel, trafiksäkerhet, ICT, gruvnäring, energi miljö och klimatfrågor. 

För att nå målen ägnar man sig åt en rad nätverksbyggande aktiviteter som seminarier, workshops, handelsdelegationer och konferenser. Nyligen bjöd man in intressenter från gruvindustrin tillsammans med MeetingPoint i Botswana. Intresse för att få igång ett samarbete inom gruvsektorn finns från båda sidor. 


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän