Resultatexempel

Djur- och växtliv ger ökat välstånd för befolkningen i naturreservaten

Uppdaterad: 8 januari 2015

Världsnaturfonden WWF Namibia och den svenska researrangören Jambo Tours samarbetar för att skapa inkomster till lokalbefolkningen genom ökad turism till de namibiska naturreservaten. Samarbetet förväntas skydda djur- och växtlivet, genera inkomster lokalt och bidra till miljövänliga investeringar som solenergi. Hilga Gawases berättar att man nu upplever ett ökat välstånd tack vare de arbetstillfällen som skapats inom naturvården av vilda djur.

Grootberg Lodge ägs av Khoadi Hoas Conservancy och ligger naturskönt belägen på kanten av Etendeka-platån i Namibia. Inom reservaten har samfälligheter bildats baserade på medlemskap. Hilga Gawases är manager för reservatet Khoadi Hoas. Hon har varit med om att utveckla området för att använda naturens resurser och djurliv på ett hållbart vis och samtidigt öka arbetstillfällena. Av de anställda på Grootberg Lodge är 95 procent från området, vilket ger till resultat att de anställda och deras familjer kan bo kvar i sina byar.

– Tidigare hade vi inte kontroll över djur- och växtlivet. De flesta lokala bönder var själva tjuvjägare. Vi jagade för att kunna äta, berättar Hilga Gawases, manager för reservatet Khoadi Hoas.

Reservaten i Namibia har ett rikt växt- och djurliv i en spektakulär miljö och är ett resmål som kan locka många från Sverige. Nationella WWF i Namibia sökte aktivt en svensk partner för att stärka målet att bevara miljöerna. Kent Wallstedt, som är VD på svenska Jambo Tours såg partnerskapet som en naturlig del av företagets verksamhet.

– Då våra resenärer kommer till Namibia skapas arbetstillfällen. Turisterna vill se djuren, och lokalbefolkningen vill behålla det vilda för att resenärerna ska komma dit. För mig är det win-win i högsta grad, säger han.

Som anställd på en lodge kan man också få utbildning och göra karriär inom turism och naturvård. Charl van Taarsveld, är ny general manager på Grootberg Lodge, och vill gärna lyfta fram de anställdas egna kunskaper. Han berättar att viltspårarna på lodgen (game trackers) sedan barnsben vallat familjens boskap. De kan skilja familjens egna djur från andra familjers – bara genom att läsa fotspåren.

– Att få lära sig från dessa människor, deras kunskap om marken och bushen och hur man spårar vilt är helt enorm helt fantastiskt, säger han.

Deras kunskaper är värdefulla för turisterna för att de ska kunna uppleva storvilt på nära håll, något som skulle vara omöjligt på egen hand i det milsvida området.

– I bushen lär vi oss många saker, till exempel de naturliga kännetecken man hittar på noshörningar och deras fotspår, som fungerar som ett ID-kort. Man måste kunna identifiera en noshörning enbart genom att titta på dess spår, berättar viltspåraren Immanuel Arebeb.

Hilga Gawases har genom de senaste åren sett hur de boende i reservaten är nöjda över utvecklingen och ser sig själva som miljövårdare.

– Mängden vilt har ökat; antalet vilda djur har ökat, vilket medför att människorna blir medvetna om naturskyddskonceptet.

Om turismen går bra, går överskottet från lodgen tillbaka till medlemmarna i samfälligheten. Det kommer ofta en hel by eller ett område till godo, exempelvis genom tilldelning av boskap, skolavgifter, barnomsorg eller sjukvård. Jambo Tours har även investerat i solenergi i Grootberg Lodge. Kent Wallstedt menar att hans bransch har krav på hållbarhet – och på sig själva att ta ansvar då de tar människor till andra miljöer.

– Om vi inte tar det ansvaret, kan vi inte förmedla de upplevelser vi vill se i framtiden, för då kommer inte djuren finnas kvar. Att vara med och investera är ren självbevarelsedrift, säger han.

Och WWF? Jo, Conservancy-modellen är en stor framgång, menar Patricia Skyer som är ansvarig för programmet på WWF Namibia. Representanter från mer än tjugo länder har varit på besök i Namibia för att lära sig hur modellen fungerar. Samarbetet med Jambo Tours är WWF Namibias första med en utländsk researrangör.

– Vad jag har lärt mig är att partnerskap är viktiga, olika människor har olika kompentens och olika bakgrund och vi kan dela de erfarenheterna. Om vi kan hitta former av samarbete mellan lokala och, internationella organisationer som vi själva och den privata sektorn, då kan vi faktiskt uppnå mycket mer genom att samarbeta, säger hon.

Fakta 

Projekt: Ökad demokrati, styrning och hållbar ekonomisk utveckling genom rättighetsbaserad natur- och miljövård.
Målsättningen i projektet är att förbättra lokalbefolkningens levnadsvillkor genom att de direkt tar del av den vinst som turismen genererar i naturreservaten. Det handlar om arbetstillfällen, lokal ekonomisk tillväxt och ökat inflytande i styrnings- och förvaltningsprocesser för naturreservaten. Lokalbefolkningen får också möjlighet till att kompetensutvecklas och driva ”lodger”, vara ansvariga för naturvården och annat kopplat till naturreservatet. Det hela har lett till ett ökat intresse av att bevara de vilda djuren.
Partners: WWF Namibia och Jambo Tours (skandinaviskt resebolag)
Projektanslag: 9 240 491 SEK
Från Sida: 5 306 491 SEK
WWF Namibia: 3 634 000 SEK
Jambo Tours: 300 000 SEK
Tidsram: juli 2012–december 2013
Resultat:

  • Personal och kommittéer inom 17 reservat har genomgått grundläggande utbildning i företagsekonomi inklusive budgetering, ekonomisk planering och redovisning samtidigt som den skandinaviska reseoperatören marknadsför Namibias reservat som resmål och tillsammans med WWF Namibia utvecklar miljöfonder där turister kan bidra till reservaten, som t.ex. användning av solceller[i.
  • Användningen av solceller i de lokala turistanläggningarna har ökat och den fossila användningen (dieselgenerator för elektricitet) minskat. WWF Namibia har stött arbetet med projekterings- och investeringskalkyler för att investera i solceller på lodgerna.
  • Kapacitetsstöd för uppbyggande av revisioner i de lokala naturreservatsstyrelserna, dettaför att säkra transparensen av reservatens ekonomi och att del av inkomst når ut till de enskilda reservatsmedlemmarna.

Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän