Laos

Vårt arbete i Laos

Uppdaterad: 10 juni 2014

I december 2011 avslutade Sverige sitt utvecklingssamarbete med Laos. Tiden fram till dess har använts för att stärka de projekt och verksamheter som fått stöd. Tanken är att de ska kunna fortsätta på egen hand eller med hjälp av andra givare.

Sverige har bedrivit utvecklingssamarbete med Laos i över 30 år. När samarbetet fasades ut var det viktigt att göra det på ett ansvarsfullt sätt. Läs mer om utfasningen

Fram till 2011 har de projekt och program som fått stöd stegvis fasats ut. Ambitionen har varit att hitta nya samarbetspartners för dem som behöver fortsatt stöd.

För att vi på Sida och andra aktörer ska kunna dra lärdom av gjorda erfarenheter har Sveriges långa utvecklingssamarbete med Laos dokumenterats och analyserats.

Miljöskyddsförvaltning för hållbarhet

Laos är rikt på naturresurser. Sverige har arbetat för att de ska utnyttjas på ett hållbart sätt med människors behov och rättigheter i fokus. Det gäller framför allt de fattigaste laotierna. För att skapa långsiktig hållbar utveckling har Sverige bland annat gett stöd till att bygga upp nationell forskningskapacitet, bidragit till uppbyggnaden av en miljöskyddsförvaltning  samt gett stöd till miljöorganisationen IUCN. Samarbete för att genomföra en nationell strategi för skogssektorn pågår också.

Ingen utveckling utan kunskap

Nivån på forskningen är viktig för att ett land ska kunna bekämpa fattigdomen. Det behövs statistik och vetenskapliga underlag för att rätt beslut ska kunna fattas.

I Laos har vi stöttat uppbyggnaden av ett nationellt forskningssystem. Bland annat har universitetsanställda fått möjligheter att studera vid utländska universitet för att sedan ta med sina nyvunna erfarenheter hem till universitetet i Laos.

Steg mot ett mer demokratiskt samhälle

Situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Laos har blivit bättre. Men det finns fortfarande många och stora brister. Sverige har arbetat med flera insatser för att förbättra samhällsstyrningen och öka respekten för mänskliga rättigheter.

National University of Laos, NUOLhar fått stöd för att skapa en juridisk institution. I ett samarbete med Umeå universitet har kompetensen på lärarkåren höjts, samtidigt som också fakultetsförvaltningen förbättrats.

En annan insats som fått stöd avser provinsradio. I ett samarbete med Sveriges Radio har åtta provinsradiostationer fått modern teknisk utrustning, samtidigt som reportrar och teknisk personal vidareutbildas.

Vägar bär mot marknaden

Dåliga vägar – eller inga vägar alls - gör det svårt för människor på landsbygden att tillgodose sina grundläggande behov. Att bara ta sig till marknaden, skolan eller sjukhuset är för många ett stort bekymmer.
Med bättre infrastruktur skulle deras vardag kunna bli enklare. Vi har därför samarbetat för att underhålla och bygga ut vägnätet på landsbygden. Verksamheten avslutades 2010, men andra aktörer har fortsatt med sitt stöd till sektorn. 

Bättre lärare ger bättre skola

I Laos råder stor brist på kvalificerade lärare. Sverige har arbetat för att förbättra lärarutbildningen och därmed öka nivån på utbildningen i landet genom att förbättra. Att höja lärarnas status och förbättra arbetsvillkoren, i synnerhet på landsbygden, har också varit viktigt.


Sidansvarig: Avdelningen för programsamarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän