Developing mercury control in China

Sverige samarbetar med Kina på miljöområdet sedan 2002. En viktig fråga är att få ned kvicksilverutsläppen och deras påverkan på människors hälsa och miljön.

Foto: Ping Höjding

resultatexempel

Utveckling av kvicksilverkontroll i Kina

Uppdaterad: 12 augusti 2014

Kina står för cirka hälften av världens årskonsumtion av kvicksilver och över 30 procent av världens kvicksilverutsläpp till luft. Därmed blir landet en viktig aktör i det globala arbetet med kvicksilverkontroll. Tillsammans med kinesiska miljöministeriet samarbetar Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen för att minska Kinas användning och utsläpp av kvicksilver.

– Kvicksilver är ett av våra allra farligaste miljögifter, med stora effekter både på människors hälsa och på miljön. För att få ned kvicksilverhalten både i Sverige och i andra länder behövs ett internationellt samarbete, säger Stina Andersson, projektledare på Kemikalieinspektionen.

Sverige har sedan 2002 ett miljösamarbetsavtal med Kina där Naturvårdsverket är en nyckelaktör.

– Vi har samarbetat med Kina i nästan tio år och har genomfört olika sorters miljöprojekt. Kvicksilverkontroll är ett av dem, säger Ping Höjding, programansvarig på Naturvårdsverket.

Hon refererar till UNEP, Global Mercury Assessment 2013 och att Kina står för över 30 procent av världens kvicksilverutsläpp till luft. Den globala kvicksilverkonvention som nyligen undertecknades av både Sverige och Kina är en central drivkraft för att möta upp problemet och utifrån det har det svensk-kinesiska samarbetet börjat. Tillsammans med Kemikalieinspektionen samarbetar nu Naturvårdsverket med kinesiska miljöministeriet för att minska användning och utsläpp av det farliga ämnet.

– Sverige har jobbat med kvicksilverkontroll sedan 60-talet och är världsledande inom området. Vi har god kunskap och erfarenhet och Kina har efterfrågat svensk kompetens inom detta område, säger Ping Höjding.

En del i detta samarbete har kopplingar till vården, för att minska användning av kvicksilver i sjukvårdsutrustning. Målsättningen är också att förbättra hantering av det avfall som innehåller kvicksilver.

Sun Yangzhao är direktör för den avdelning som arbetar med genomförande av kvicksilverkonventionen på det kinesiska miljöministeriets organisation för internationellt samarbete, FECO. Han är också ansvarig för det svensk-kinesiska samarbetet och vill gärna betona Sveriges erfarenhet inom området.

– Vi förväntar oss att Sverige ska ge oss avancerade idéer för hantering av kvicksilver. Vi vill också få nya tekniker för att på ett ofarligt vis få bort ämnet helt och hållet, säger han.

Samarbetet har initialt fokuserat på utbyte av kunskap och erfarenheter i ett pilotprojekt med ett sjukhus i Tianjin. Bland annat har studiebesök genomförts i Sverige för att visa hur medicinsk utrustning som innehåller kvicksilver ersatts med elektroniska apparater. Den kinesiska delegationen besökte sjukhus, kliniker och en avfallsanläggning.

– Vi fick heltäckande kunskaper i hur Sverige hanterar utfasning av kvicksilver. Vi lärde oss också hur regelverk, hantering och utfasning av kvicksilver kan läggas samman till ett konsekvent system. Besöket på svenska sjukhus påminde oss om vikten av att integrera kvicksilverkontroll vid framtida byggnationer och förbättrade vår medvetenhet om miljöskydd, säger Cao Shujun, vice chef på sjukhuset i Tianjin.

Samarbetet kom lägligt när Kina nu förbereder sig för genomförande av den nya kvicksilverkonventionen. Enligt Stina Andersson på Kemikalieinspektionen ser man resultat av Kinas arbete.

– Vi ser redan att sjukhus i Kina har börjat fasa ut produkter som innehåller kvicksilver och det här arbetet kan sedan spridas till fler sjukhus i andra regioner, säger hon.

Både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen är inriktade på fortsatt samarbete med Kina om olika miljöfrågor. Sun Yangzhao på kinesiska miljöministeriet ser också positivt på andra framtida miljösamarbeten med Sverige.

– Vi hoppas att vi kommer att fortsätta samarbetet inom förebyggande av luft- och vattenföroreningar, marksanering och minskning av föroreningar av tungmetaller i framtiden. Jag tror att det kinesisk-svenska programmet, med våra gemensamma ansträngningar, skapar effekter där alla är vinnare, säger Sun Yangzhao.

Ping Höjding håller med.

– Lärandet sker i båda riktningar. Genom att bidra med vår svenska erfarenhet och kunskaper har vi fått mycket bättre insikt om situationen och utmaningarna i Kina inom miljöområdet. Det ger viktig input till vårt eget arbete inom EU och internationella miljöförhandlingar, säger hon.

Fakta

Projekt: ett kinesiskt-svenskt samarbete om att bygga kapacitet för kontroll och hantering av kvicksilver i Kina. Projektet är en del av det institutionella samarbetsprogrammet mellan det kinesiska Miljöministeriet och det svenska Naturvårdsverket, 2012–2013
Huvudsakliga samarbetspartners: Det kinesiska Miljöministeriets organisation för internationellt samarbete (FECO), Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.
Sidas bidrag: 3,8 miljoner SEK
Tidsram: maj 2012–december 2013
Resultat:

  • Förbättrad kapacitet inom det kinesiska Miljöministeriet och dess understödjande organisationer för bevakning och kontroll av kvicksilverutsläpp från icke-järnmalmsindustrier och en utfasning av medicinsk utrustning som innehåller kvicksilver. 
  • Policyrekommendationer till det kinesiska Miljöministeriet för en förbättrad inventering av kvicksilverutsläpp och kontroll av icke-järnmalmsindustrier.
  • Policyrekommendation till det kinesiska Miljöministeriet om utfasning av medicinsk utrustning som innehåller kvicksilver.

Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän