En sajt som räddar liv

Webbplatsen kommer ge 15-20 miljoner invånare i 35 av Kinas 35 fattigaste distrikt tillgång till internet och kvalificerad mödravårdsinformation.

Foto: Skärmdump av webbsidan Bonzun

resultatexempel

En sajt som räddar liv

Uppdaterad: 19 juni 2014

Enligt Unicef skulle hälften av alla barn som dör före fem års ålder överleva om sjukvården och nyblivna föräldrar hade bättre kunskap. Med gemensamma krafter har ett svenskkinesiskt samarbete skapat en vårdguide på nätet för gravida och småbarnsföräldrar i Kina.

– Det finns väldigt mycket kunskap inom mödra- och barnhälsovård. Problemet är att den inte är jämnt utspridd över världen och det vill jag ändra på. Den här sajten är jätteviktig. Den kan rädda liv, säger Bonnie Roupé, grundare av Bonzun.com.

Hon kom på idén 2008 när hon själv blev mamma och letade efter tillförlitlig information på nätet. Om det finns behov av det här hemma i Sverige så finns det förmodligen ett ännu större behov i länder med hög fattigdom, tänkte Bonnie Roupé, som alltid har varit en driftig entreprenör. Hon var bland annat med och startade Red Tee, en golftidning för kvinnor, och gjorde sin första webbsida åt Ericsson redan 1998.

Planen är att Bonzun ska finnas över hela världen så småningom, men Bonnie Roupé valde att börja i Kina, där det föddes 20 miljoner barn förra året.

De senaste decenniernas ekonomiska tillväxt har lett till att mödra- och spädbarnsdödligheten har gått ner i Kina. Men många kvinnor i fattiga områden och på landsbygden saknar fortfarande tillgång till kvalificerad vård.

– Det är dessutom en befolkning som använder nätet flitigt och därför är det ett bra land för oss att testa och bygga upp vår verksamhet i, säger Bonnie Roupé.

2010 drog projektet i gång och hösten 2012 lanserades en första version av sajten som kan beskrivas som en blandning mellan Vårdguiden och ett nischat google. Bonzun vänder sig dels till sjukvårdspersonal som får tillgång till den senaste forskningen, dels till gravida och småbarnsföräldrar.

En redaktion samlar in forskningsrapporter och skriver artiklar som granskas av experter både i Sverige och Kina. I webbtjänsten som är helt gratis ingår även rådgivning i mobilen och ett forum där användarna kan dela erfarenheter. I framtiden ska det gå att chatta med barnmorskor.

Sajten är särskilt viktig för kvinnor som bor på landet långt från närmaste sjukhus, kvinnor som saknar fast anställning och därför inte har någon försäkring via arbetsgivaren och kvinnor som lever under fattiga omständigheter och inte har råd att ta sig till doktorn i onödan.

– För dem kan informationen på sajten vara avgörande för om de söker vård i tid, men också ett stöd för att inte söka vård i onödan, säger Bonnie Roupé.

Bonzun är ett samarbete mellan hennes företag Bonzun Health Information AB, Karolinska Institutet och Barnmorskeförbundet på den svenska sidan, och Läkarförbundet, Unicef, Världshälsoorganisationen WHO och tre olika universitet på den kinesiska sidan.

– Samarbetet fungerar jättebra. Jag tror att det beror på att vi jobbar mot samma mål och hela tiden ser till kvinnornas och barnens bästa, säger Bonnie Roupé.

Hon tillägger att stödet från Sida har varit ovärderligt.

– Att ha Sida i ryggen är en kvalitetsstämpel som betyder jättemycket i Kina. Dessutom har jag fått väldigt mycket hjälp med kontakter och ekonomiskt stöd i uppstartsfasen, säger hon.

Nu när sajten är lanserad finansieras arbetet av inblandade parter och annonser. Målet är att bli Kinas största webbportal för gravida och småbarnsföräldrar, och att ha minst fem miljoner användare inom tre år. Redan nu kommer alla gravida kvinnor i Kina att informeras om Bonzun under den obligatoriska föräldrakursen.

En av dem som använder sig av sajten är läraren Xiaoyun Li, 28. Hon väntar barn och säger att hon brukar kika igenom Bonzun när hon undrar över något kring sin graviditet.

– Jag känner att jag kan lita på den här sajten. Det märks att informationen är noggrant kontrollerad, säger hon.

FAKTA

Projekt: Förbättrad mödrahälsovård genom Internet (ett planeringsbidrag inom aktörssamverkan)
Parter: Bonz Unlimited AB, Karolinska Institutet, Barnmorskeförbundet, Kinesiska Läkarförbundet, Peking University, WHO, Unicef mfl.
Kostnad: 337 000 SEK
Svensk bidrag: 287 000 SEK Utländskt bidrag: 50 000 SEK Tidsram: 2011-2013
Resultat:

  • Websidan Bonzun med rådgivning om mödravård och barnhälsa till har etablerats i Kina och används av sjukvårdspersonal, gravida och småbarnsföräldrar.
  • Kina inkluderar information om Bonzun i den obligatoriska föräldrakursen för gravida.
  • Ett samarbete mellan Bonzun och UNICEF Beijing har inletts tack vare planeringsbidraget. Genom detta samarbete kommer sjukhus i 35 av Kinas fattigaste distrikt, med 15-20 miljoner invånare, att få tillgång till internet och kvalificerad mödravårdsinformation.
  • Informationen kommer att illustreras så att även analfabeter kan använda den.

Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän