Yang Hua arbetar på svenska ambassaden i Peking med att skapa kontakter och samarbete inom miljöteknik och hållbar stadsutveckling.

Yang Hua arbetar för Sida på ambassaden i Peking med det svensk-kinesiska samarbetet inom miljöteknik och hållbar stadsutveckling.

Foto: Sida

resultatexempel

CENTEC - en dörröppnare för bättre miljö

Publicerad: 7 februari 2012 Uppdaterad: 24 juni 2014

I Sverige är vi duktiga på miljöteknik, i Kina vill man lära mer hur man bygger hållbara städer. Svenska ambassaden arbetar för att intressena möts och kommer igång.

Kina med sin snabba ekonomiska utveckling är själv en stor biståndsgivare. Det svenska stödet genom Sida handlar heller inte om gåvobistånd utan det som kallas selektivt samarbete för att fördjupa och stärka samarbetet mellan länderna. Genom begränsade insatser initierar vi samarbeten mellan kinesiska aktörer och motsvarigheten i Sverige, som på sikt ska leva vidare av egen kraft och till ömsesidig nytta. Svenskt miljökunnande är ett område där intresset är stort från båda parter.

På svenska ambassaden i Peking arbetar Yang Hua för Sida.   Sida, Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet finansierar sedan 2007 CENTEC, Centre for Environmental Technology vid ambassaden. Det handlar om att skapa kontakter och samarbete inom miljöteknik och hållbar stadsutveckling – ett område där Sverige har gott renommé och stort kunnande och som Kina har intresse av att utveckla. 

 - CENTEC är mitt favoritexempel på bra samarbete mellan våra länder, säger Yang Hua. Ni är föregångare på hur man kan bygga miljövänligt, och kan påverka våra beslutsfattare så att vi tar hänsyn till naturen samtidigt som vi planerar nya städer och bygger nytt. Och vårt behov av att bygga upp infrastrukturen och nya bostäder är stort, vilket skapar möjligheter för svenska företag.

CENTEC arbetar mycket med kunskapsöverföring och arrangerar utbyten mellan kinesiska och svenska aktörer. Seminarier är en viktig del, där kinesiska intressenter får sitta ned med svenska experter och diskutera hur man kan planera nya stadsdelar med betydligt lägre koldioxidutsläpp.

En mönsterstad tar form

I Hebei-provinsen har det svenska konsultbolaget Sweco fått i uppdrag att ta fram en modell för en mönsterstad, Caofeidian Eco City , som också innebär  att bygga upp ett helt kvarter i demonstrationssyfte. Det är början på en insats som kommer öppna marknaden för svensk teknik och kan leda till uppdrag med andra Eco Cities i Kina.

Yang Hua berättar att Kina prioriterar att minska utsläppen av koldioxid i all stadsplanering de kommande fem åren.

 - Jag hoppas verkligen att Caofeidian Eco City blir verklighet och att den byggs enligt planerna. Det skulle bli något konkret att studera och lära från när vi planerar andra städer. Och så skulle det marknadsföra vad Sverige kan bidra med, avslutar Yang.

 

 


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän