Resultatexempel

Här kan du läsa om några av våra program och projekt i Kina och de resultat som kommit ut av samarbetet.

  • Kina står för cirka hälften av världens årskonsumtion av kvicksilver och över 30 procent av världens kvicksilverutsläpp till luft. Därmed blir landet en viktig ...
  • Enligt Unicef skulle hälften av alla barn som dör före fem års ålder överleva om sjukvården och nyblivna föräldrar hade bättre kunskap. Med gemensamma krafter ...
  • I Sverige är vi duktiga på miljöteknik, i Kina vill man lära mer hur man bygger hållbara städer. Svenska ambassaden arbetar för att intressena möts och kommer ...
  • Sedan 2004 har 99 kinesiska studenter gått igenom ett utbildningsprogram i mänskliga rättigheter på magisternivå på Pekings universitet. Programmet är landets ...
  • I Kina finns 11 miljoner fiskebåtar. De målas sedan 1960-talet med en båtbottenfärg som innehåller miljögiftet DDT. Ett sida-stött projekt har syftat till att ...